Greenviewer
De Enk Groen en Golf heeft een eigen applicatie ontwikkeld voor het beheren van
golfbanen en groenprojecten: Greenviewer. De Greenviewer is volledig ingericht voor deze disciplines. Dit maakt het mogelijk de golfbaan interactief te beheren en data vast te leggen. Hierdoor kunnen de golfbanen en groenprojecten volledig digitaal beheerd worden, simpelweg via de internetbrowser op je desktop of mobiel.

De mogelijkheden van Greenviewer zijn niet onopgemerkt gebleven door andere
partijen, zoals golfbanen en aannemers. De Enk Groen en Golf biedt Greenviewer
daarom ook aan voor externen.
Beter grip op beheer
Bij verschillende golfbanen die bij de Enk Groen & Golf in beheer zijn, zijn 3D-scans en scans met de grondradar uitgevoerd. Een drone maakt luchtfoto's die worden toegevoegd. Al deze beelden kunnen direct zichtbaar worden gemaakt op de kaart.

Éen van de vele opties is het inzichtelijk maken van de beregening in combinatie met de hoogtekaart en bodemkaart. Hierdoor is het direct inzichtelijk op welke plekken meer of minder water nodig hebben, wat zeker met de droogte van afgelopen jaren van groot belang is.

Greenviewer is voorzien van een uitgebreide module voor het vastleggen van metingen en schouw op beeldkwaliteit. Hierdoor is het op ieder moment mogelijk om de actuele status van het project vast te leggen en te vergelijken met (contract)afspraken en eerdere metingen. De module is zo ingericht dat per project kan worden bepaald welke methode wordt gehanteerd (CROW, NGF, etc.) en welke normen van toepassing zijn.

De greenkeepers krijgen zo alle handvatten om data vast te leggen om nog beter grip te krijgen op het beheer. Naast het vastleggen van alle spelgebieden inclusief oppervlak kunnen er ook meldingen worden geplaatst. Is er bijvoorbeeld een beschermde diersoort aangetroffen? Dan kan de locatie worden aangegeven op de kaart. De registratie van aanwezige flora en fauna is zo meteen geborgd. Bij deze locatie kan onder andere ook worden aangegeven wat er is aangetroffen en hoe groot de beschermde zone moet zijn. Ook het bijhouden van gefaseerde beheersonderdelen bijvoorbeeld natuurrough, schapenbeheer en verschralingsgebieden zijn mogelijkheden. Dit alles op een interactieve manier.
Administratie en tijdschrijven
Naast het vastleggen van alle kaartelementen en de actuele (beeld)kwaliteit van het project, is het ook mogelijk om alle andere administratie digitaal vast te leggen. Denk hierbij aan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, bemesting, urenregistraties, begrotingen, inkoop en informatie voor GEO-certificeringen. Alle tools die Greenviewer beschikbaar heeft worden aangeboden via één portaal.

Kijk voor meer informatie or this information in English op www.greenviewer.eu