De vernieuwers
Greenviewer
In een samenwerking tussen De Enk Groen en Golf en Cobra geoadviseurs is de GIS Greenviewer ontwikkeld. De GIS Greenviewer maakt het mogelijk de golfbaan interactief te beheren en data vast te leggen. De Enk Greenviewer werkt op alle apparaten met een internetbrowser. Dus naast de pc is de GIS Greenviewer met al zijn mogelijkheden ook op een tablet of smartphone te gebruiken.

Bij verschillende golfbanen die bij de Enk Groen & Golf in beheer zijn, zijn 3D-scans en scans met de grondradar uitgevoerd. Een drone maakt luchtfoto's die worden toegevoegd. Al deze beelden kunnen direct zichtbaar worden gemaakt op de kaart.
Beter grip op beheer
De greenkeepers krijgen zo alle handvatten om data vast te leggen om nog beter grip te krijgen op het beheer. Naast het vastleggen van alle spelgebieden inclusief oppervlak kunnen er ook meldingen worden geplaatst. Is er bijvoorbeeld een beschermde diersoort aangetroffen? Dan kan de locatie worden aangegeven op de kaart. De registratie van aanwezige flora en fauna is zo meteen geborgd. Bij deze locatie kan onder andere ook worden aangegeven wat er is aangetroffen en hoe groot de beschermde zone moet zijn. Ook het bijhouden van gefaseerde beheersonderdelen bijvoorbeeld natuurrough, schapenbeheer en verschralingsgebieden zijn mogelijkheden. Dit alles op een interactieve manier.
Automatische melding bij problemen
In deze meldingsoptie is het ook mogelijk om problemen aan sproeiers aan te geven. De greenkeeper, leverancier en/of beheerder van de sproei-installatie krijgt automatisch een mailtje om actie te ondernemen, inclusief rapportage. Alle acties worden daarbij geregistreerd in een logboek, gekoppeld aan de sproeier. Zo is de historie van iedere sproeier gemakkelijk terug te vinden.