ZORGELOOS GROEN
Duurzaam en zorgeloos
Met ‘Zorgeloos Groen’ bieden we verschillende oplossingen voor opwaardering van uw groen die allemaal in het teken staan van duurzaamheid en zorgeloosheid. Voor ‘Zorgeloos Groen’ werkt de Enk Groen & Golf samen met Buro Mien Ruys (ontwerp en esthetische supervisie) en Boot & Dart (heesterkwekerij) om kleur en kwaliteit terug te brengen in openbaar groen, met minimaal onderhoud als gevolg.

Bekijk hier de vele voordelen van Zorgeloos Groen.
Samenwerking
Voor bestaand verouderd groen worden in overleg met de opdrachtgever de uitgangspunten voor het nieuwe zorgeloos groen eindbeeld en onderhoudsniveau bepaald. Buro Mien Ruys vertaalt deze uitgangspunten naar een ontwerp en beplantingsplan. De Enk groen & golf en de Boot & Dart  toetsen de plannen kritisch op aanlegkosten, onderhoudsniveaus en sortimentkeus. Ervaren hoveniers zorgen voor de uitvoering, de aanleg en het onderhoud. Buro Mien Ruys houdt toezicht.
Vooraf vastgesteld bedrag
De aanleg is gekoppeld aan een onderhoudsperiode van 3, 5 of 10 jaar. Naast het reguliere onderhoud zijn ook alle noodzakelijke werkzaamheden zoals het vervangen van dode planten en bijmesten inbegrepen.

Met ‘Zorgeloos Groen’ weet u waar u aan toe bent. We nemen u alle zorg voor uw groenvoorziening uit handen voor een vooraf vastgesteld bedrag. Kijk op www.zorgeloosgroen.eu voor meer informatie en impressies van gerealiseerde projecten.