hoogwaardig-groen
Hoogwaardig groen
Groen draagt bij aan een prettige woon- en leefomgeving. Hebt u plannen om met groen wonen, werken en recreëren aangenamer te maken? Wij maken er werk van. Met tuin- en landschapsinrichting, aanleg, onderhoud en beheer.  
 
Groenaanleg
Bij de aanleg van groen streven we naar de balans tussen functionaliteit en een prettige beleving van de gebruiker. Als professional nemen we u mee van idee tot realisatie en beheer.  Luisteren is voor ons een sleutelwoord. Elke uitdaging starten we met het doorgronden van de wensen en eisen van de opdrachtgever om die vervolgens te vertalen naar hoogwaardige, waar mogelijk innovatieve oplossingen. Daarbij hanteren we een transparante werkwijze die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen. De Enk Groen & Golf is gespecialiseerd in de aanleg van parken en openbaar groen en tuin- en landschapsinrichting van ziekenhuis-, verzorgingshuis-, school- en kantoorterreinen. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in de aanleg van parken en openbaar groen. 
Groenonderhoud
Met goed onderhoud kunt u de functionele eigenschappen, het kwaliteitsniveau en de uitstraling van uw mooie groenproject op peil houden. Veel opdrachtgevers en beheerders kiezen na de oplevering van een nieuw aangelegd terrein voor een meerjarig onderhoudscontract. De Enk Groen & Golf kan u ook het complete beheer uit handen nemen. Daarvoor hebben we tientallen hoveniers in vaste dienst. Ieder jaar inventariseert de Enk Groen & Golf het kwaliteitsniveau van de groenvoorzieningen. Het beheer voor het volgende jaar baseren we daarop. Afhankelijk van de afspraken stellen we de werkplannen eventueel bij. Dat geeft u de garantie dat de kwalitatieve doelen ook daadwerkelijk worden gehaald. De Enk Groen & Golf werkt niet alleen met bestekken, maar net zo makkelijk met prestatiecontracten of beeldbestekken. In de ideale situatie stellen wij samen met u een beeldbestek samen en zetten dit om in een contract. Dat geeft u vooraf inzicht in het onderhoudsniveau en de kosten. Wij zorgen ervoor dat u alleen maar hoeft te genieten van het groen.