De Vernieuwers
Robotmaaiers
De Enk Groen & Golf beschikt over 15 gerobotiseerde green- en fairwaymaaiers voor het golfbaanonderhoud. Deze machines werken op basis van gps en kunnen onbemand maaien.
Gps-gestuurd maaien
Voor de robots wordt een standaard fabrieksmaaimachine gebruikt. Hierop wordt het besturingssysteem van DynaMow gebouwd. Het systeem bestaat uit onder meer RTK-GPS, sensoren, actuatoren en een touchscreen bedieningspaneel. De operator blijft in de buurt en kan indien nodig op elk moment ingrijpen. De robotmaaier kan ook handmatig bediend worden.
Volledig automatisch
De maaipatronen worden dynamisch berekend op basis van het te maaien oppervlak en het omliggende werkgebied. Deze wordt eenmalig ingesteld door langs de rand van deze gebieden te rijden. Hierbij wordt rekening gehouden met de werkbreedte, de gewenste maairichting, de draaicirkel van de machine en de ruimte waarin mag worden gekeerd. Het systeem kan voor elk maaioppervlak verschillende maaipatronen berekenen. Hiermee wordt onder andere insporing vermeden. Na het berekenen van de maaipatronen wordt de maaier op het startpunt gezet en vervolgens gaat alles automatisch: rijden, sturen, heffen, zakken, gas geven, enzovoorts. Door de werkgebieden te koppelen kunnen alle holes van uw golfbaan gemaaid worden.