MVO/Certificaten
 
Certificaten
Buiten het hebben van de kwaliteitssystemen met bijbehorende certificeringen zijn wij als groen bedrijf van mening dat wij een bijdrage moeten leveren aan de leefomgeving. Dit houdt niet op bij het creëren van de leefomgeving zoals wij vanuit ons bedrijf doen. Bij het creëren en onderhouden van de buitenruimte willen wij een aanpak die minimaal belastend is voor het milieu. We hebben onze duurzaamheidsdoelstellingen gekwantificeerd door te werken conform de CO2-prestatieladderNEN-EN-ISO 9001:2015


ISO 9001 bevat eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem waarmee wij de klanttevredenheid willen verhogen. Hiermee is gewaarborgd dat wij als organisatie in staat zijn te voldoen aan eisen van klanten, wet- en regelgeving en de eigen eisen van de organisatie om zodoende processen te kunnen beheersen en daardoor een optimale kwaliteit te kunnen leveren aan onze opdrachtgevers.

Bekijk het certificaat NEN-EN-ISO 9001VCA** 2008/5.1


De Veiligheids, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA**) waarborgt dat binnen de Enk Groen & Golf B.V. een veiligheidsmanagementsysteem wordt gehanteerd, waarmee kan worden gegarandeerd dat binnen onze bedrijfsvoering veiligheid en Arbowetgeving continu onder de aandacht zijn. Door het continue toepassen van dit veiligheidsmanagementsysteem zorgen wij ervoor dat het veiligheids-bewustzijn van onze medewerkers op een hoog niveau wordt gehandhaafd.Daarnaast beschikken onze uitvoerende medewerkers en inleenkrachten over een VCA certificaat. Dit certificaat geeft aan dat de medewerker in ieder geval op de hoogte is van de meest geldende veiligheidseisen.

Bekijk het certificaat VCA**2017/6.0


Veiligheidsprogramma Denk Veilig! 

De Enk klimt op de veiligheidscultuurladder 

Vorig jaar is een start gemaakt met het nieuwe veiligheidsprogramma ‘Denk Veilig!’ Het programma focust zich op het ontwikkelen van proactief veiligheidsgedrag. Want veilig werken gaat niet alleen over systemen en procedures maar ook over hoe we ons gedragen en met elkaar omgaan. Een gezonde leefomgeving is ook een veilige werkomgeving. De stappen die De Enk en Binder zetten om het veiligheidsbewustzijn door het hele bedrijf te verhogen, werpen hun vruchten af. Sinds november voldoen beide organisaties en onderliggende vestigingen aan alle eisen op trede 3 van de veiligheidscultuurladder. De Safety Culture Ladder (SCL), is een landelijke beoordelingsmethode met als doel het aantal ongevallen terug te dringen. De Veiligheidsladder stuurt vooral op houding en gedrag en maakt het bewustzijn rondom veilig werken meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar.

Bekijk het certificaat 


FSC Keurmerk


Het duurzaamheidsbeleid van De Enk en Binder is erop gericht om niet te onttrekken, maar toe te voegen aan de wereld: in termen van materialen, energie, ruimte, en daarmee waarde. Dit geldt ook voor een belangrijke grondstof op onze projecten, namelijk hout. Het FSC-keurmerk van de Forest Stewardship Council® geeft aan dat het hout afkomstig is uit gecertificeerde en duurzaam beheerde bossen volgens normen voor milieu (duurzaam), sociale omstandigheden en economie. Dit passen we consistent toe in onze projecten, ook wanneer daar niet expliciet om gevraagd wordt. Of het nu gaat om het ontwikkelen van daktuinen, het inrichten van groenvoorzieningen, terreininrichting of voorzieningen op golfbanen.

Bekijk het certificaat 


BRL Groenkeur


Groenkeur is een kwaliteitskeurmerk voor dienstverlening in het groen. De eisen zijn afgestemd op Groenvoorzieners die actief zijn op de aanbestedingsmarkt voor gemeenten, overheid en bedrijfsleven. Het Groenkeur certificaat is op onderdelen gelijk of overstijgend aan ISO 9001. De eisen zijn afgestemd op het werk in het openbaar groen langs de openbare weg. Ook de basis voor veiligheid is geborgd.De kracht van het kwaliteitskeurmerk Groenkeur BRL Groenvoorzieningen zit in de meetbare vakbekwaamheidseis gekoppeld aan de opleveringseisen conform RAW. Dit verplicht de Groenvoorziener om jaarlijks bij de keuring van projecten te bewijzen dat de kwaliteitsdoelstellingen uit het bestek gehaald zijn.Met de Groenkeur BRL Groenvoorzieningen ISO 9001 garanderen wij dat wij voldoen aan de eisen voor de realisatie tot en met de oplevering van diverse groenvoorzieningen. De BRL Groenvoorzieningen is speciaal voor die bedrijven die bekend zijn met verschillende disciplines in de groenvoorzieningen. Met dit keurmerk weet u als klant dat u een deskundig en gespecialiseerd bedrijf in de arm neemt. U weet tevens dat het bedrijf onder extern toezicht staat om de aan u geleverde kwaliteit te bewaken en op een hoog peil te houden. Als kwaliteitslabel staat de BRL Groenvoorzieningen voor kennis, vakmanschap en professie. Groenkeur schept duidelijkheid, biedt zekerheid en toont respect voor groen.Erkend leerbedrijf


Sinds begin juni 2016 mag de Enk zich een Erkend leerbedrijf noemen. Goede leerbedrijven zijn onmisbaar. Hier maken leerlingen kennis met de praktijk en leren ze wat van hen wordt verwacht. Zo dus ook bij de Enk.