MVO/Certificaten
MVO
De Enk Groen & Golf loopt als ‘De Vernieuwers' voorop in het inzetten van innovatieve, duurzame alternatieven. Hierbij nemen wij onszelf en onze werkwijze iedere dag weer kritisch onder de loep. Het doel hiervan is om steeds weer de overtreffende trap te behalen. De Enk Groen & Golf: duurzaamst.Onze missie is: "De wereld buiten mooier maken”. Dit bereiken wij enerzijds door het realiseren van toonaangevende, hoogwaardige projecten. Anderzijds bereiken wij dit door zorg te dragen voor mens, dier en milieu. Innovatie speelt hierbij een belangrijke rol. Wij zien innovatie als het ideale middel om ons eigen doel (het steeds overtreffen van onszelf) te bereiken.  

Bestrating 100% chemievrij
Ten aanzien van chemievrije onkruidbestrijding op verhardingen nemen wij geen afwachtende houding aan. Met ingang van 1 januari 2016 worden alle verhardingen 100% chemievrij onderhouden. Dit zijn alle gesloten verhardingen, elementenverhardingen én halfverhardingen. Na jarenlange proeven is de heetwatermethode (Wave) het meest effectief gebleken op grote oppervlaktes verharding. 6 tot 10 behandelingen per jaar is voldoende om aan de gevraagde beeldkwaliteit te voldoen. Incidenteel kan het nodig zijn grote onkruiden weg te halen. Hiervoor gaan we een proef doen met de ‘City Cut' machine van Pellenc. Dit maaigarnituur heeft twee tegengesteld roterende messen in plaats van staalborstels of nylon draden, waardoor schade aan eigendommen van derden als gevolg van weg spattende steentjes wordt voorkomen. In combinatie met een elektrische bosmaaier is dit ook nog eens geluidsarm. Het effect van deze maatregel is het terugdringen van het gebruik van glyfosaat op verharding naar 0%.
Elektrisch gereedschap
In al ons motorhandgereedschap gebruiken wij de brandstof Aspen. Dit is een milieuvriendelijk alternatief op Euro95 brandstof. Deze brandstof geeft een 99% minder uitstoot van schadelijke delen. Om onszelf op deze maatregel te overtreffen zetten wij op de terreinen van de Provincie vanaf 1 januari 2016 elektrische bosmaaiers, heggenscharen en bladblazers in. Naast de vermindering van het gebruik van Aspen, en dus aanzienlijke CO2 reductie, zijn de accu-machines stiller dan motorisch gereedschap en verminderen geluidsoverlast voor de omgeving. Het effect van deze maatregel is het terugdringen van het brandstofgebruik en 75% minder Aspen brandstof te gebruiken dan in het huidige onderhoud.
Communicatie 100% paperless
Wij zijn als de Enk er momenteel mee bezig om de schriftelijke communicatie uitsluitend digitaal te verzorgen. Wij versturen dus geen papieren facturen, schouwrapportages etc. De communicatie vindt grotendeels plaats via de mail of wellicht de KaartViewer.Het effect van deze maatregel is qua papierbesparing wellicht niet groot, maar wij proberen hiermee bij te dragen aan bewustwording en het goede voorbeeld te geven, zodat het paperless-concept breder uitgedragen kan worden waardoor het effect groter wordt.