De Enk Groen & Golf verrijkt data voor precisiemetingen voor de Toro Precision Sense
4 juli 2017 sport onderhoud gras
Sinds deze maand heeft de Enk Groen & Golf de beschikking over een Toro Precision Sense. Toro ontwikkelde het apparaat enkele jaren geleden. Nu is de machine in overleg tussen Toro Amerika en de Enk Groen & Golf in samenwerking met importeur Jean Heybroek naar Nederland gehaald.
Precisiemetingen
De Precision Sense verricht al rijdend verschillende metingen in kortgrasvegetaties op bijvoorbeeld fairways en sportvelden. Het apparaat meet onder andere de vochttoestand, het zoutgehalte (EC) en de verdichting in de toplaag tot 10 centimeter diepte. Bovengrondse sensoren meten de vitaliteit van het gras. Alle data wordt geo-gerefereerd opgeslagen op de bijbehorende terminal. De data kunnen geëxporteerd worden naar een computer om ze te visualiseren. 

Egalere grasmat, beter voor milieu
Op verzoek van Toro gaat de Enk Groen & Golf aan de slag om de data te verrijken tot bruikbare informatie bij het beheer van kortgrasvegetaties. Toepassingen zijn onder andere plaatsspecifiek bemesten, beregenen en beluchten. Het resultaat is een egalere grasmat. De methode verhoogt niet alleen de kwaliteit van de grasmat, maar voorkomt ook verspilling: energie, water en meststoffen worden alleen gebruikt waar ze nodig zijn.  Goed voor het milieu.