De Enk Groen & Golf zet volgende stap in precisiebeheer
15 juni 2018 Innovatie, golf
Een grasmat van topkwaliteit vraagt om speciale maatregelen. Daarom doet de Enk Groen & Golf sinds een aantal jaren aan datagestuurd precisiebeheer. Door het gras op golfbanen te scannen en de verzamelde data te analyseren, kan heel nauwkeurig en plaatsspecifiek bepaald worden waar het gras behoefte aan heeft. Bestond deze behandeling tot voor kort nog uit drie losse stappen, nu kan dat allemaal in één gang.
Drie-in-één
Jeroen Vingerhoets, hoofgreenkeeper op de Tilburgse golfbaan Prise d’Eau, legt uit: “Dit precisiebeheer bestaat uit drie stappen: scannen, analyseren en plaatsspecifiek bemesten. De vitaliteit van het gras meten we met OptRx gewassensoren. Daarna analyseren we de data en maken we een taakkaart. Vervolgens gaat de tractor op pad om heel specifiek te bemesten. Nieuw is dat we alles nu in één gang kunnen doen. Voor op de tractor zitten de sensoren die het gras scannen. De verzamelde data worden meteen verwerkt zodat met de strooier achterop de tractor heel nauwkeurig bemest kan worden.”

Topconditie
Deze techniek bespaart golfbanen tijd en meststoffen. Maar het belangrijkste is dat het gras altijd in topconditie is. “De sensoren meten de vitaliteit van het gras heel nauwkeurig. We kunnen precies zien waar het gras goed groeit en waar minder. Als we bemesten op plekken waar het goed groeit, verspil je niet alleen meststoffen, maar zou je ook meer moeten maaien. De doestelling is om het gras zo egaal mogelijk te laten groeien, met als resultaat een kwaliteitsverbetering en een duurzame, vitalere grasmat”, gaat Jeroen verder. 

Automatisch het juiste
Dankzij deze innovatie is het nu ook mogelijk om contourvolgend te strooien. De meststrooier strooit 12 meter breed en bestaat uit 6 secties van 2 meter die per sectie open of dicht kunnen voor een heel precies resultaat. De computer aan boord van de tractor meet en stelt automatisch in en zorgt voor de juiste hoeveelheid op het juiste moment op de juiste plaats. 

Ontwikkelingen
Natuurlijk heeft een golfbaan meer nodig dan alleen bemesting. Voor andere ‘eerste levensbehoeften’ zoals vocht en bezanding is ook precisiebeheer in aantocht. Jeroen en zijn team zijn op dit moment druk bezig om die behandelingen te perfectioneren.