De Enk Groen & Golf en golfpark De Turfvaert zetten samenwerking voort
20 juni 2017 golf, samenwerking, De Turfvaert
Sinds 2009 onderhoudt de Enk Groen & Golf golfpark De Turfvaert in Rijsbergen. Die samenwerking bevalt zo goed dat er een vervolg aan komt. Onlangs werd het contract getekend.
Lange termijn
Om aan te sluiten bij de wensen en eisen van het park werkt de Enk Groen & Golf al vanaf het begin van de samenwerking stap voor stap aan de uitbouw van golfpark De Turfvaert en aan het verfijnen van het onderhoud. Beide partijen zijn het erover eens dat dit beheer continuïteit verdient. Alleen dan kan een langetermijnvisie en de doelstellingen die daarbij horen gerealiseerd worden.

Meerjarige overeenkomst
Beide partijen werken samen op basis van een open dialoog. Ad Jacobs, eigenaar van golfpark De Turfvaert, waardeert deze manier van samenwerken zeer en is tevreden over het onderhoud. Voor hem redenen om zijn handtekening te zetten onder een nieuwe meerjarige overeenkomst met de Enk Groen & Golf.