Eerste bijeenkomst gezamenlijk GEO-traject in Renkum achter de rug
29 september 2017 Golf, GEO
Duurzaam beheer en onderhoud van golfterreinen draagt bij aan een beter milieu. Steeds meer golfbanen zien het belang ervan. Bij de Enk Groen & Golf zijn we dan ook blij om te zien dat een groeiend aantal golfbanen het GEO-certificaat heeft. Ze laten daarmee zien dat ze waarde hechten en aandacht besteden aan kwaliteitsborging, kostenbesparing en vermindering van milieubelasting vooruitlopend op de Green Deal. Het behalen van het GEO-certificaat kost de afzonderlijke golfbaanbeheerders wel behoorlijk wat inspanning. Daarom zette de Enk Groen & Golf in samenwerking met NLadviseurs een traject op waarin golfbanen samen het traject kunnen volgen. Op 21 september was de eerste bijeenkomst. 

Leerzaam en gezellig
Zes golfbanen hebben zich aangemeld voor het gezamenlijke traject naar de GEO-certificering. Zij leren van elkaar en komen zo sneller vooruit in het proces. “Door samen op te trekken, profiteren ze van elkaars kennis en ervaring zodat ze niet individueel het wiel opnieuw uit hoeven te vinden”, zegt Arthur Berends, bedrijfsleider Golf bij de Enk. Tijdens de eerste bijeenkomst op 21 september gaf Sietske Kuperus van NLadviseurs uitleg over het proces. Zij ging in op hoe je een GEO-traject opstart en gaf daarbij enkele aandachtspunten. Ze ging ook wat dieper in op een actueel onderwerp bij golfbanen: groenafval en hoe daarmee om te gaan. Voor elke golfbaan blijkt dit een behoorlijke uitdaging. Waar liggen de wettelijke kaders en hoe geef je daar invulling aan zonder dat je voor hoge kosten gesteld wordt? “Het was een leerzame middag die ook nog eens heel gezellig was”, volgens Arthur Berends. 

Samen vooruit
De Enk Groen & Golf heeft duurzaamheid en milieubewust onderhoud hoog in het vaandel staan. Met de inzet van NLadviseurs wil de Enk daarom golfbanen helpen om het certificaat te behalen. De deelnemers zijn enthousiast: “Goed dat we dit samen doen”, zeiden ze na afloop van de eerste sessie. “Zo kunnen we kennis en kunde over natuur en milieu met elkaar delen.”