Groen zeggen, groen doen: dit deden we in 2018 om het milieu te ontlasten
31 januari 2019 Groen
Bij de Enk werken we dagelijks aan een groener Nederland. Niet alleen met de aanleg van mooie projecten, maar ook in bedrijfsvoering. Onze klanten helpen we met bestrijdingsmiddelvrij onderhoud, precisiebemesting zodat minder meststoffen nodig zijn en de inzet van uitstootvrij gereedschap. Maar we steken ook de hand in eigen boezem. Onze eigen bedrijfsvoering maken we ook steeds milieuvriendelijker. 
Wat we zelf doen
In de praktijk betekent dat dat we kiezen voor energiebesparende maatregelen, steeds minder fossiele brandstoffen en middelenvrije onkruidbestrijding. Deze keuzes zijn niet nieuw – ze horen bij ons DNA – maar we voeren ze wel steeds verder door. In 2018 hebben we ons eigen energieverbruik drastisch terug kunnen dringen door voor het gehele kantoor led-verlichting aan te schaffen. Ook ons wagenpark wordt steeds duurzamer. De eerste drie elektrische auto’s hebben we al in gebruik en we hebben er nog een paar in bestelling. We hebben ook een paar auto’s die op groen gas rijden. En op het gebied van handgereedschap stappen we steeds meer over op elektrisch: stiller, schoner en net zo effectief. 

Vernieuwend voorop
Als de Vernieuwers werken we continu aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken als CO2-reductie en het terugdringen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. 
Samen met ons leveranciers en opdrachtgevers blijven we kijken waar het beter kan en blijven we zoeken naar manieren om de lucht-, water- en bodemkwaliteit in Nederland een positieve impuls te geven. Die voortrekkersrol nemen we graag op ons.