Groener stadshart voor Arnhem
7 december 2017 Groen
Eerder dit jaar besloot de gemeente Arnhem de uitstraling van de openbare ruimte in het centrum van de stad te verbeteren. Groen speelt daarbij een belangrijke rol. Met meer en nieuw groen wil Arnhem niet alleen de binnenstad aantrekkelijker maken, maar ook het stadsklimaat verbeteren, een grotere biodiversiteit creëren en de waterproblematiek aanpakken. Daarmee hoopt de stad opnieuw een plek te veroveren in de Top 10 van beste binnensteden van Nederland. 
In ere hersteld
In het kader van de vergroening van het Arnhemse stadshart bracht de Enk Groen & Golf op vier locaties plantvakken en bomen aan. Eén van die vier plekken is de Sint Jansbeek, die recentelijk in ere hersteld is. De beek was in het verleden een belangrijke levensader voor Arnhem. Eind 19e eeuw verdween het snelstromende water gedeeltelijk onder de grond. In een grootscheeps project bracht de gemeente Arnhem de Sint Jansbeek weer bovengronds en daarmee gaat de wens van veel Arnhemmers in vervulling. Het stromende water, dat dwars door het centrum loopt en uitmondt in de Rijn, maakt de binnenstad nog levendiger en aantrekkelijker. De Enk Groen & Golf mocht daar een steentje aan bijdragen door waterplanten, varens en bomen langs het traject te plaatsen. Op 8 december wordt de vernieuwde Sint Jansbeek officieel geopend.
 
Toekomst
De samenwerking tussen de Enk Groen & Golf en de gemeente Arnhem krijgt nog een vervolg. De uitgevoerde werkzaamheden maken onderdeel uit van een raamovereenkomst voor aanleg en onderhoud die loopt tot januari 2020. In de komende jaren zullen nog meer plekken in Arnhem groener gemaakt worden.