Hole 1 op golfbaan Heiloo officieel geopend
14 november 2018 Golf
De vernieuwde hole op golf- en countryclub Heiloo is vorige week officieel in gebruik genomen. Begin juni is de Enk Groen & Golf gestart met de aanleg. Deze hole lag erg laag en was bij slechte weersomstandigheden als eerste niet bespeelbaar. En dat terwijl de rest van de golfbaan door de hoogwaardige aanleg en de staat van onderhoud nagenoeg het hele daar door bespeelbaar is. De A9 speelt ook een rol. De nieuwe afrit Heiloo komt vlak langs deze hole te liggen.Dat vroeg om aanpassingen. 
Ontwerp en begeleiding
De nieuwe hole is ontworpen door golfbaanarchitect Alan Rijks. Hij voorzag hem van mooie ondulaties, bunkers, een brug en een scheidingswal om de nieuwe afrit aan het zicht van de golfers te onttrekken. De technische omschrijving was van de hand van VAG, Lambert Veenstra die ook het werk van de Enk Groen & Golf namens de opdrachtgever begeleid heeft. Ondanks de droge zomer heeft de nieuwe hole zich voorspoedig ontwikkeld.

Voortzetting samenwerking
Na de feestelijke opening hebben opdrachtgever Holding Golfbaan Oosterzij B.V. en de Enk Groen & Golf de onderhoudsovereenkomst voor meerdere jaren verlengd. Voor beide partijen betekent het dat ze de gezamenlijk ingeslagen weg om de golfbaan te verbeteren kunnen voortzetten. In 2016 nam de Enk het onderhoud op golfbaan Heiloo over van een andere partij. Dat die samenwerking nu verlengd wordt ziet de Enk als de bevestiging van een succesvolle samenwerking.