De Enk Groen & Golf en NVG gaan samenwerking aan voor hogere klanttevredenheid onder golfers
1 februari 2018 Golf
De Enk Groen & Golf en de NVG trekken de komende jaren samen op om de klanttevredenheid onder bezoekers van golfbanen te meten en te verhogen en zo de golfbanen te helpen hun leden en gasten aan zich te binden. De meerjarige samenwerkingsovereenkomst is tijdens het Nationaal Golf Congres & Beurs 2018 op 31 januari jl. getekend door Gerard van der Werf (De Enk Groen & Golf) en Dirk-Jan Vink (voorzitter NVG).
Players 1st: de golfer centraal
De samenwerking houdt onder meer in dat de Enk Groen & Golf de inzet van Players 1st bij haar klanten stimuleert. Players 1st is een breed klanttevredenheidsprogramma voor golfers dat door de NVG in Nederland ingezet wordt. Het systeem helpt golfbanen en -clubs inzicht te krijgen in de klanttevredenheid bij gebruikers van de golfbaan. Leden en gasten ontvangen geautomatiseerde enquêtes, die ingaan op alle facetten waaronder golfbaanonderhoud. De Enk Groen & Golf gaat ook samen met de NVG werken aan optimalisatie van het systeem om de data op het gebied van klantwaardering van het golfbaanonderhoud zo accuraat mogelijk te krijgen. 

Over de Enk Groen & Golf
Op basis van de data die het systeem oplevert, kan de Enk Groen & Golf samen met zijn klanten nog beter tegemoetkomen aan de wensen en behoeften van leden en gasten van de golfbaan. Dat past in het streven van de Enk Groen & Golf om naar een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau te komen en de beschikbare middelen efficiënt in te zetten op de inmiddels 23 golfbanen waar de Enk Groen & Golf het onderhoud verzorgt. Daarvoor zoekt het bedrijf de verbinding met klanten, leveranciers en koepelorganisaties als de NVG. 

Over de NVG
De NVG houdt zich in Nederland bezig met belangenbehartiging, vertegenwoordiging van en dienstverlening aan golfbaanexploitanten in het algemeen en van de aangesloten golfbaanexploitanten in het bijzonder.


Op de foto tekenen Gerard van der Werf (links) en Arthur Berends van de Enk Groen & Golf en voorzitter Dirk-Jan Vink van de NVG (rechts) de samenwerkingsovereenkomst.