Speciale kinderbeweegtuin voor Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen
21 juni 2018 Groen
Het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen wil kinderen die in het ziekenhuis liggen een plek bieden waar ze kind kunnen zijn in plaats van patiënt. Waar ze kunnen spelen en elkaar kunnen ontmoeten, hun energie kwijt kunnen door te klimmen of rustig chillen in de frisse buitenlucht. Dankzij Vrienden van CWZ komt die droom uit. Op 11 juni zijn we gestart met de aanleg. Dit najaar kan de speciale kinderbeweegtuin in gebruik genomen worden.
Meer bewegingsvrijheid voor zieke kinderen
Jaarlijks worden 2100 kinderen opgenomen in het CWZ. Ziek zijn beperkt ze in hun vrijheid, terwijl bewegen juist voor hen zo belangrijk is. De bestaande tuin bood te weinig afwisseling en nodigde niet uit om erin te spelen. Het nieuwe ontwerp is een feest van ontdekken en bewegen. De tuin krijgt een intiemer terras en warmere kleuren, ander routes - die ook geschikt zijn voor rolstoelen en zelfs ziekenhuisbedden – spannende heuveltjes en nieuwe beplanting. 

Spelen in en met de natuur
De beweegtuin staat in het teken van spelen ín en mét de natuur. Daarom levert de firma Speelmaatje verschillende natuurlijke speelelementen van de duurzame hardhoutsoort Robinia. Er komen ook verschillende zitelementen en een tafeltennistafel. 

Insectenhotel 
Het natuurlijke karakter van de tuin versterken we met een insectenhotel dat we maken uit de stam van één van de bomen die we hebben verwijderd om plaats te maken voor de beweegtuin. We boren er gaten in waar de insecten hun voedsel en een schuilplaats kunnen vinden. 

Hergebruik 
De bestrating gaan we helemaal vervangen. Voor de oude tegels hebben we een mooie nieuwe bestemming gevonden. In ons project Tijenhof in Zutphen gebruiken we ze om een muur van gebroken tegels te maken. Zo krijgen oude materialen een nieuwe functie en zorgen we voor minder afval.

Feestelijk startschot
Op woensdag 13 juni hebben we met z’n allen feestelijk het startschot gegeven voor dit project en het sponsorbord onthuld. Directeur Frans Reulink van de Enk Groen & Golf heeft daarbij, als een van de sponsoren, een toespraak gehouden.