Sportvelden in noordelijke provincies hersteld door de Enk Groen & Golf na extreme droogte
31 augustus 2018 Sportvelden
Na een mooie zomer met veel zon en hoge temperaturen is begin september het voetbalseizoen weer begonnen. Het was nog een hele uitdaging om de velden op tijd bespeelbaar te krijgen. Door de aanhoudende droogte was er schade ontstaan. Door op tijd en vakkundig in te grijpen is het de Enk Groen & Golf gelukt om bijna alle 250 velden die het in de noordelijke provincies in onderhoud heeft op tijd speelklaar te krijgen.
Kale plekken 
Al tijdens de zomerstop werd duidelijk dat de lange droge periode in juli en augustus zijn weerslag zou hebben op de natuur en dus ook op de natuurgrasvelden van de sportclubs in Noord-Nederland. De grasvelden waren niet egaal groen en hadden kale plekken. Met de start van een nieuw seizoen in zicht, heeft de Enk in samenspraak met de beheerders daarop geanticipeerd en de velden doorgezaaid en bemest waar nodig. Met man en macht, met de inzet van mensen en machines, en de medewerking van de zadenleverancier is de crisis bezworen.  

Doorzaaien met raaigras
Doorzaaien is het zaaien van gras in bestaande zoden. Met de Vredo doorzaaimachine zijn dunnen sleuven gemaakt waarin het graszaad is gezaaid om de grasmat te verjongen. Gekozen is voor 100 procent Engels raaigras. Dat is een stevige, snelgroeiende grassoort die snel wortelt.
 
Voldoende capaciteit 
“Normaal gesproken doen wij dit aan het begin van de zomerstop. We zorgen er dan alvast voor dat de velden er weer keurig bij liggen voor het najaar. Op sommige velden hebben we de behandeling door het extreme weer dit jaar twee keer uit moeten voeren”, vertelt regioleider Peter Koop van de vestiging Drachten. De ingrepen vielen midden in de vakantieperiode en de zomerstop van de voetbalclubs. Er moest dus wel geregeld worden dat er voldoende capaciteit was om deze 250 velden omvattende klus te klaren. Dankzij een strakke planning is dat allemaal gelukt.