Woon/zorgcentrum in Wijchen krijgt groene verbindingsader
25 maart 2018 Groen
In de Klapstraat en omgeving in Wijchen heeft de Enk Groen & Golf een bijzonder groenproject gerealiseerd. De aangelegde ‘levensweg’ verbindt drie woon/zorggebouwen en het bijbehorende vernieuwde zorgcentrum. Dit groene gebied vormt een ontmoetingsplek voor alle buurtbewoners.
Herontwikkeling
De aanleg van de ‘levensweg’ maakt deel uit van de herontwikkeling van het gebied in en rond de Klapstraat tot een woon/zorg- en servicezone, waarvan ook de vernieuwing van Zorgcentrum de Elsthof een onderdeel is. Op locatie De Oogst is een gebouw deels gesloopt en tegen het deel dat behouden bleef, is nieuwbouw geplaatst. Op locatie De Elst is een geheel nieuw gebouw gezet met zorgappartementen en op de begane grond het gezondheidscentrum met twee huisartsenpraktijken en een apotheek. Deze nieuwbouw betekende voor de Enk een speciale uitdaging op het gebied van hemelwaterafvoer van dakvlakken en verhardingen. Dit is opgelost met infiltratievoorzieningen als wadi’s, verticale infiltratie en infiltratieriool. De twee nieuwe gebouwen, naar ontwerp van ontwerpbureau Jos van de Lindeloof, liggen dicht bij elkaar, maar zijn wel losstaande ontwerpen. Het werk is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Wijchen en woningcorporatie Talis.

Groene ontmoetingsplek
De ‘levensweg’ is de verbindende factor tussen de woongebouwen en het vernieuwde zorgcentrum. De groene voetgangersroute geeft mensen de ruimte om elkaar te ontmoeten. Omwonenden zijn al in een vroeg stadium bij het project betrokken. Zij mochten meedenken over het ontwerp. De inrichting is dus niet alleen voor bewoners van de nieuwe panden maar ook voor andere omwonenden. Ook bij de uitvoering waren zij betrokken. Zo was er een plantdag samen met de bewoners. 

Veelzijdig
De inrichting van het terrein rondom de gebouwen was een veelzijdig project met veel verschillende facetten zoals grondwerk, rioolwerk en straatwerk in. Er zijn kunstgras en vlonders gelegd en hekwerken en straatmeubilair geplaatst. Ondanks de vorst en grote hoeveelheden regen, is het project in de zomer van 2017 opgeleverd, tot plezier en genoeg en van de bewoners.