project : Daktuin Sarabande
De bestaande daktuin Sarabande in Zaandam verkeerde in een slechte staat door gebrekkig onderhoud en een slechte substraat toplaag. De toplaag was zeer ‘vet', dat wil zeggen rijk aan voedingsstoffen en fijne kleiige deeltjes. Als gevolg hiervan vestigden onkruiden zich gemakkelijk in het substraat wat resulteerde in een slechte  waterhuishouding.
Om een goede sluitende, onkruidvrije beplanting te plaatsen heeft de Enk Groen & Golf de bovenste 10 cm ontgraven van de daktuin.  Vervolgens is er 15 cm goede kwaliteit intensief daktuinsubstraat aangebracht, zodat de tuinen tot een hoger niveau zijn opgevuld. Hierna zijn de tuinen aangeplant met kleurrijke vaste planten en heesters.

De daktuin Sarabande mag weer gezien worden!

Onkruidrijk, vette grond, troosteloos.