project : Daktuin Westerhaghe

De nieuwbouw van Westerhaghe in Rijnsburg vormt het sluitstuk van een nieuwe wijk in de bestaande dorpskern. De nieuwbouw bestaat uit plandeel III, De Poel, en plandeel IV, De Waal.
Werkzaamheden: 
Het werk bestaat in grote lijnen uit het leveren en aanbrengen van:

- Drainagelaag
- Straatlaag
- Natuursteen en betontegelverharding
- Vlonders
- Stalen opsluitingen
- Plantenbakken
- Beplanting
- Beregening
Finishing touch voor sluitstuk nieuwe wijk in de bestaande dorpskern van Rijnsburg.