project : Daktuin WTC
Het grootste dakpark van Nederland
Ten noorden van het Centraal Station van Almere ligt het Mandelapark. Dit park, dat op het dak van twee vierlaagse parkgarages ligt, is met ruim 200 meter lengte het grootste dakpark van Nederland. Het project is gerealiseerd in binnenstedelijk gebied, dicht bij het station van Almere. 
Het park is een groene oase met een licht glooiend landschap met waterpartijen, siergrassen, vaste planten en bloeiende heesters. Een laan van volwassen platanen zorgt voor de ruimtelijke en visuele begrenzing van het park.

Vijver
Aan de noordrand van het park maakt een 200 meter  lange vijver de maat van de ruimte leesbaar. De paden zijn uitgevoerd in terrazzo-asfalt zodat een aaneengesloten en naadloos oppervlak kon worden gerealiseerd.
Verbinding
Het nieuwe park vormt een herkenbare overgang tussen stadshart en woonwijk. Het stationsplein is uitgevoerd met de natuursteen die ook in het stadshart wordt gebruikt. In de zone tussen park en stationsplein zijn verschillende verhardingen met elkaar verweven in een barcodepatroon. Zo wordt een optimale hechting van beide gebieden bereikt.

Het Mandelpark, het grootste dakpark van Nederland, verbindt het stadshart van Almere op een organische manier met de aangrenzende woonwijk.