project : Greendeal voor sportvelden
Onder de naam ‘Greendeal’ zijn de Rijksoverheid en de groenbranche samen overeengekomen dat er vanaf 2020 geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen meer toegepast worden op sportvelden. Wat betekent dat concreet voor het onderhoud van sportvelden en wat zijn de alternatieven?
Nu al greendeal-proof
Als onderdeel van de Greendeal heeft de Enk Groen & Golf, in samenwerking met de HAS Hogeschool Den Bosch en de Landbouwuniversiteit Wageningen, het initiatief genomen om methoden te ontwikkelen waarmee beheerders van sportvelden nu al ‘Greendeal-proof’ zijn. Daarover wilden we graag van gedachten wisselen met betrokken partijen en daarom nodigden we  gemeentevertegenwoordigers uit de noordelijke provincies uit voor een informatiemiddag.

Informatiemiddag
Op 22 februari ontvingen we op het sportcomplex van VV Roden 32 medewerkers van 15 gemeentes in het noorden van het land. Zij luisterden aandachtig naar wat William Boogaarts te vertellen had. William is werkzaam als hoofdgreenkeeper/uitvoerder bij de Enk Groen & Golf en in die functie deed en doet hij veel kennis op over duurzaam beheer van golfbanen. Die kennis en ervaring komen ook van pas bij het beheer van andere sportvelden. William ging onder andere in op het scannen en onderzoeken van de huidige situatie zodat plaatsspecifiek bemesten mogelijk wordt. Ook besprak hij de mechanische behandelingen die een alternatief zijn voor chemische bestrijdingsmiddelen. 
In samenwerking met de HAS Hogeschool Den Bosch en de Landbouwuniversiteit Wageningen ontwikkelde de Enk Groen & Golf methoden waarmee beheerders van sportvelden nu al Greendeal-proof zijn. 
Kunst- vs. natuurgras
Jochem Knol, adviseur cultuurtechniek bij Sweco, sprak over de voor- en nadelen van kunstgras ten opzichte van natuurgrasvelden. Anders dan gedacht wordt, is een kunstgrasveld lang niet altijd voordeliger, ook niet in onderhoud. 
Machinepark 
Chemievrij werken betekent meer mechanisch bestrijden. De Enk Groen & Golf heeft hiervoor specialistische machines, waarvan er enkele werden toegelicht buiten bij het veld van VV Roden. We toonden onder andere de Fieldtopmaker en de schudbeluchter, die inzetbaar zijn tegen straatgras en weegbree. Vooral de Vibra Sandmaster, die door middel van zandsleuven van ca 20/25 centimeter diep sportvelden bespeelbaar houdt in natte omstandigheden, maakte indruk. 

Specialisme
De Enk Groen & Golf Drachten is gespecialiseerd in kortgrasbeheer en voert naast bestekken ook eenmalig groot onderhoud, renovaties en specialistisch onderhoud uit aan sportvelden in het noorden van het land. 

Wilt u meer informatie over duurzaam onderhoud van uw sportvelden, neem dan contact op met Peter Koop: 06-51505683.