project : Nationaal Militair Museum
Publiekstrekkers
Het totale projectgebied van het Nationaal Militair Museum omvat 45 hectare. Het hoofdgebouw bestaat uit een groot, langwerpig gebouw met een dakconstructie van 250 bij 100 meter. Het Nationaal Militair Museum is een publieksmuseum, waarin de betekenis van de krijgsmacht in verleden, heden en toekomst centraal staan. Op het gebouw staat een toren van maar liefst 33 meter. Vanuit die toren kan het museum een verbinding maken met de omgeving die rijk is aan fysieke herinneringen aan het Nederlandse defensieverleden.

Niet alleen het museum zelf is een bezoek waard, ook de omgeving heeft genoeg te bieden. U kunt er genieten van de bijzondere natuur van Park Vliegbasis Soesterberg of de kunstwerken op het terrein en fietsen langs militair erfgoed .

Realisatie
De Enk Groen & Golf heeft de inrichting van het buitenterrein mogen verzorgen. Het gaat hier om realisatie van gevarieerde beplantingselementen zoals de aanplant van enkele hectares bos, inzaaien van bloemrijke akkers, planten van bomen, ontwikkelen van heide, aanplant van stiltetuin, herdenkingsplein en varentuin. In de elementen zit een duidelijke scheiding tussen natuurlijke en cultuurlijke beplanting ieder met haar eigen verschijningsvorm en functionaliteit met betrekking tot het museum. Ecologie speelt in het gehele terrein, maar ook tijdens de aanleg een zeer belangrijke rol. Zo zijn er bomen geplant om aanvliegroutes van vleermuizen te begeleiden en zijn er dode bomen verspreid in het terrein gelegd om natuurontwikkeling te bevorderen. 
Terreinonderhoud
Na de realisatie verzorgt De Enk Groen & Golf nu het onderhoud van het buitenterrein. De onderhoudswerkzaamheden variëren van gladheidsbestrijding, onderhoud van verhardingen, VTA snoei en het reguliere onderhoud aan de diverse beplantingselementen.
Ecologie en natuurontwikkeling hebben in dit prachtige natuurgebied rondom een stukje militaire geschiedenis een belangrijke rol gespeeld. 
Gerealiseerde elementen die het bezoeken waard zijn:

Het Herdenkingsplein
Esdoorns hebben het Herdenkingsplein met het luchtmachtmonument omkaderd. De bestaande waardevolle bomen zijn hierin opgenomen. De bomen zijn voorzien van een onderbegroeiing van stijlvolle heesters, waarbij de bestaande exemplaren zo veel mogelijk zijn hergebruikt. De rododendrons zorgen voor een jaarronde omkadering. In de omkadering is het hekwerk ‘verstopt’ opgenomen. De rododendrons zorgen daarnaast voor sierwaarde in de zomer terwijl de esdoorns vooral in de lente en herfst het beeld dragen.

De Stiltetuin

Het onlangs geplaatste ‘Gedenkteken Luchtvarenden’ is met een taxushaag gecombineerd en op die manier ruimtelijk verbijzonderd. Het heeft een prominente plek, goed zichtbaar en bereikbaar voor de bezoeker en mindervaliden.

Overige elementen in het terrein:
Heidevallei
Varentuin
Bloemrijke akkers
Bosontwikkeling
Solitaire bomen verspreid over het terrein


Bekijk ook onze advertentie in het vakblad Stad + Groen