project : Openluchtmuseum Arnhem
Een bijzonder project op een bijzondere locatie. Afgelopen voorjaar verbeterde de Enk Groen & Golf de infrastructuur van het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Op drie deellocaties in het museum zorgde de Enk voor een betere begaanbaarheid van de paden. 
Verhalen uit de geschiedenis
Het Nederlands Openluchtmuseum laat zien hoe mensen vroeger woonden en werkten. Je vindt er authentieke gebouwen en voorwerpen die verhalen vertellen uit de geschiedenis. Ook de paden in het museum zijn zo waarheidsgetrouw mogelijk nagemaakt.  Voor het comfort van de bezoekers heeft de Enk Groen & Golf de paden op drie plekken aangepast met materialen die passen bij de uitstraling van het park. Het ambachtelijke straatwerk, met opsluitingen van rollagen, geeft de juiste authentieke sfeer. 
Authentiek straatwerk
Sinds 2014 is de laatste werkende jaknikker in het Openluchtmuseum te bewonderen. Het terrein bij de jaknikker is zeer heuvelachtig, het bestaande bospad was daardoor te steil. De Enk heeft dat verholpen door het pad slingerend tussen de beuken door te laten lopen. Het pad kreeg een toplaag van grauwacke split. Voor het nieuwe deel van het pad is het talud gedeeltelijk aangepast. In het bestaande deel zijn de veldkeien opgerooid. Bij de Molukse barak is het bestaande, halfverharde pad omgevormd tot een karrenspoor van oude waaltjes met een middenbaan van graustabiel. De veldkeien uit het pad bij de jaknikker zijn gebruikt om het middendeel te verharden met dikformaten. Vooraf zijn op alle drie de locaties kapwerkzaamheden gedaan en hekwerk weggehaald dat later weer teruggeplaatst is. Naderhand zijn de tenen en aansluitingen hersteld en is er opnieuw ingezaaid. 
Voor het Nederlands Openluchtmuseum was het belangrijk om de begaanbaarheid van de paden te verbeteren én ze tegelijkertijd zo authentiek mogelijk te laten lijken. 
Speciale uitdagingen
Om de overlast voor de bezoekers van het museum tot een minimum te beperken, heeft de Enk de werkzaamheden uitgevoerd in een rustige tijd. De start was in de derde week van januari, acht weken later was het project af. Dat betekent dat er vooral in winterse weersomstandigheden is gewerkt. Ook de bereikbaarheid van de locaties was vanuit logistiek oogpunt een extra uitdaging. Toch is alles binnen de afgesproken tijd afgerond. Het resultaat is te bewonderen in Arnhem.