project : Duurzaam wonen in een groene buurt
In Voorburg is een duurzame, groene wijk gebouwd, op de plek van het voormalige CBS-gebouw. Het project telt 229 eengezinswoningen en appartementen en ligt tussen Den Haag en Voorburg.
park 070 voorburg de enk
Hergebruik van materialen

Circulariteit en duurzaamheid waren belangrijke pijlers tijdens dit project. Het oude gebouw is circulair ontmanteld en ongeveer 95% van de materialen is hergebruikt in het project of op andere plekken. De woningen zijn volledig energie neutraal en er is gezorgd voor genoeg groenruimte; er is een ruim een hectare aan daktuin aangelegd op het bestaande kelderdek van het gebouw.
Van engineer- tot realisatiefase

De Enk was in bouwteamverband betrokken bij dit project tijdens de engineer en realisatiefase. Het landschapsontwerp is vertaald naar een technisch uitvoeringsontwerp voor de binnentuinen.  Vervolgens is De Enk verantwoordelijk geweest voor het uitvoeren van het ontwerp voor het dakpark, de parkeerkelder en het omliggende terrein. In de dakparken is gebruik gemaakt van een beregeningssysteem, waarbij hemelwater in de kelder wordt opgeslagen voor hergebruik. Het project werd in oktober opgeleverd.
park 070 voorburg de enk
er is een ruim een hectare aan daktuin aangelegd op het bestaande kelderdek van het gebouw.