project : Reconstructie tuinen Paleis het Loo
Aanleiding
De barokke Boventuin van Paleis het Loo in Apeldoorn was in 2007 verouderd. De beregeningsinstallatie lekte en de buxushaagjes waren aangetast door schimmel. Renovatie bleek noodzakelijk. Tegelijkertijd kwamen uit een Duits archief tekeningen van Van Staden en Reetz uit het begin van de achttiende eeuw boven water. Daarop was te zien hoe de tuin er origineel uit gezien heeft. Al deze omstandigheden hebben geleid tot de beslissing om de tuin te reconstrueren. 
Specialisten bundelen kracht
De plattegronden werden de basis voor de reconstructie en zijn digitaal vertaald. Essentieel in dit type renovatie is een team van specialisten van de opdrachtgever, gebruiker, leverancier en aannemer. Voor het Loo bestond dit dreamteam uit de RVD, Tuindienst van het Loo, Antea Group, De Enk Groen & Golf, DMI en van Stolwijk. Doelstelling van dit team was continue verbeteren van de techniek en uitvoering. Met deze doelstelling en onderling respect voor elkaars belangen is dit dreamteam optimaal ingespeeld op elkaar en kan het elke klus aan.
Puzzelen op de vierkante meter
De renovatie heeft in verschillende fasen plaatsgevonden en mocht alleen uitgevoerd worden tussen september en mei. De tuinen bleven wel toegankelijk voor publiek. Elke tuin is vrijgemaakt van beplanting, grind, hostalite en 30 centimeter ondergrond. De beplanting is gerooid en versnipperd, het grind is gezogen en afgevoerd en de ontgraven toplaag is verwerkt in het voorterrein van Paleis het Loo. Vervolgens is de beregening vervangen en drainage aangebracht in de ondergrond. Hierop is nieuwe teelaarde aangebracht voor beplanting en gras. Om de kenmerkende figuratie ook in de toekomst te behouden is ervoor gekozen om deze uit te voeren in cortenstaal. Een lange levensduur is daarmee gegarandeerd.Daar waar er cortenstalen platen zijn geplaatst is de ondergrond voorzien van zand en geprofileerd. 
Een perfect op elkaar ingespeeld dreamteam heeft ervoor gezorgd dat de tuinen op een innovatieve manier weer in oude glorie hersteld zijn. 
Strakke figuratie 
De tuin is in gps uitgezet om de cortenstalen omranding heel precies te kunnen plaatsen. Bij de Koningstuin, de Koninginnentuin en de Benedentuin zijn voor de verfijnde figuratie geperforeerde cortenstalen platen toegepast waarop de figuratie lasergestuurd is uitgesneden. De platen hebben ieder een afmeting van 2 x 1 meter en zijn als een grote puzzel ter plaatse aangebracht. Onder deze platen ligt een waterdoorlatend doek om uitspoeling tegen te gaan.

Na de plaatsing van het cortenstaal is de figuratie ingevuld met drie kleuren grind (rood, wit en zwart). Op de plaats van de hagen is het onderdoek weggesneden om de Japanse hulstsoort Ilex crenata ‘Dark Green' te kunnen planten. De invulling met graszoden maakten het totaalplaatje compleet.

Afwerking
Buiten alle parterres zijn ook de paden gerenoveerd en voorzien van een nieuwe toplaag van Anholter kies. Daar waar nodig is het profiel en de bijbehorende fundatie aangepast.

Tot slot zijn de grastaluds aangepakt. Deze taluds waren ingezakt en de graszoden zaten los. Voor de renovatie is een nieuwe werkwijze ontwikkeld die de strakheid en een betere ontwikkeling van het graszaad door diepere beworteling waarborgt.