project : Het Runderplein in Leiden
Het Runderplein weer veilig en gezellig
Het Runderplein in Leiden is omgetoverd tot een plek waar buurtbewoners weer veilig samen kunnen komen met hun kinderen. Zondagmiddag 8 januari is het hernieuwde Runderplein in het centrum van Leiden in gebruik genomen. Het pleintje grenzend aan de Jan Vossensteeg en ingeklemd tussen de Noord- en Zuid-Rundersteeg geniet vooral bij de jeugd bekendheid vanwege z’n twee kunststof koeien, een roodbonte en een zwartbonte. De opzet was om het plein minder aantrekkelijk te maken voor zwervers, junkies en hangjongeren, maar wel openbaar te houden. 
Buurtbewoners over de metamorfose
“In het overleg tussen de Gemeente, betrokken buurtbewoners, bureau Mien Ruys, de buurtvereniging en de Enk is een fraai en speels ontwerp tot stand gekomen dat door de Enk Groen & Golf in een strak tempo gerealiseerd is. Door de nieuwe opzet is er een soort hofje ontstaan waarin ook de koeien weer een plek hebben gekregen. Er is ook een ’buurtschuur’ gebouwd, waarin de wijkbewoners stoelen en speelgoed kunnen opbergen." 

Opening
Tijdens de door veel buurtbewoners bezochte bijeenkomst waarbij de Enk voor glühwein, chocolademelk en oliebollen had gezorgd, spraken veel buurtbewoners hun waardering uit voor de snelle en professionele wijze waarop deze nieuwe opzet tot stand is gebracht. Ondertussen waren hun kinderen al druk bezig de mogelijkheden van hun nieuwe speelterrein te ontdekken. De ingebruikname was een drukbezocht succes. In mei hebben twee wethouders van de gemeente Leiden de officiële opening verricht. 
Het fraaie, speelse ontwerp maakt van het vernieuwde Runderplein een plek waar buurtbewoners weer veilig met elkaar samen kunnen komen.