project : Straatbeeld Hillegom
De aanleiding
Fleurig en zorgeloos groen in Hillegom (PDF)

Na de reconstructie van de N208 lagen de bermen er wat gewoontjes bij. Het traditionele bermgras deed het imago van Hillegom, dat middenin de Bollenstreek ligt, geen recht. Omdat de N208 ook nog dwars door de woonkern van Hillegom loopt, besloot de gemeente om te kiezen voor een kleurrijker alternatief, maar dan wel met zo weinig mogelijk onderhoud en verkeershinder tijdens aanleg en onderhoud. Het werd Zorgeloos Groen, een onderhoudsarm beplantingsconcept dat de Enk Groen & Golf (aanleg en onderhoud) in samenwerking met Buro Mien Ruys (ontwerp) en Boot & Dart (beplanting) ontwikkelde.
Onderhoudsarme diversiteit
Het Zorgeloos Groen-ontwerp dat Buro Mien Ruys speciaal voor Hillegom maakte, heeft als basis veel vaste planten en heesters die groene bladmassa creëren, aangevuld met heesters en grassen die ervoor zorgen dat er ook in de winterperiode een groenbeleving is. Op zichtpunten zoals rotondes en wegversmallingen zijn speciale composities van vaste planten gekozen die extra kleur toevoegen aan het geheel. Waar nodig is de beplanting aangepast aan de omgeving. Langs scholen is gekozen voor beplanting die tegen een stootje kan en onder hoge bomen voor vegetatie die geen moeite heeft met schaduw. Natuurlijk konden de bollen niet ontbreken. In samenwerking met de provincie is er in het ontwerp 3000 m² bollen, geleverd door de firma Lubbe, van een speciaal bij- en vlindervriendelijk mengsel gepoot. 
Bijzonder project
Een speciale uitdaging tijdens de aanleg was dat de mensen van de Enk Groen & Golf hun werk moesten uitvoeren terwijl de N208 gewoon in gebruik was. Dankzij een nauwe samenwerking met de Gemeente Hillegom in zowel het voortraject als tijdens de aanleg is het project probleemloos in goed banen geleid. Een speciale rol was daarbij weggelegd voor de plaatselijke beheerder van de openbare ruimte Meerlanden die het gebied van haver tot gort kent en bereidwillig alle medewerking heeft verleend onder meer door kennis te delen en depots ter beschikking te stellen. Bijzonder aan dit project was ook de lengte: het Zorgeloos Groen strekt zich uit langs 5 kilometer provinciale weg. Het eindresultaat doet aan als een verlengstuk van de tuinen van de bewoners die langs de route wonen. 
De Gemeente krijgt veel complimenten van inwoners, zij zijn blij met de mooie bloemen.