project : SV Marum speelt voortaan op kunstgras

Van natuurgras naar kunstgras
In opdracht van de gemeente Marum heeft de Enk Groen & Golf vestiging Drachten een bestaand natuurgrasvoetbalveld afgegraven en afgevoerd om het te vervangen voor een kunstgrasveld. In samenwerking met de club SV Marum zijn de hekwerken rond het veld vervangen en is er rondom het veld nieuwe bestrating aangebracht. Enkele lichtmasten die al op het terrein aanwezig waren zijn rond het veld hergebruikt nadat de Enk Groen & Golf ze voorzien had van zuinige ledverlichting. Naast het veld is een kleine tribune aangelegd in een aarden wal. Om overlast voor de nabijgelegen woning te beperken is aan die kant van het veld een geluidswal met een haag aangebracht.
Uitdagingen en deadlines
Om alles op tijd af te krijgen, is de Enk Groen & Golf met de werkzaamheden gestart midden in de bouwvakvakantie. Dat betekende een grote uitdaging op het gebied van planning en voldoende capaciteit. Niet alleen zijn de gestelde deadlines gehaald, de Enk Groen & Golf heeft ook de voornaamste werkzaamheden, zoals draineren en kilveren van de onderbanen, met eigen mensen en machines uit kunnen voeren.  

Hergebruik
De goede toplaag van het afgegraven natuurgrasveld is hergebruikt voor een trapveld in Jonkervaart, ongeveer 3 kilometer van Marum. Door de restanten van het oude veld van SV Marum opnieuw te gebruiken, kan er nu op twee plekken fijn gesport worden.  
Nieuwe hekken en bestrating, verlichting met zuinige leds en kunstgras in plaats van natuurgras; het speelveld van SV Marum is gepromoveerd.