project : Terreininrichting Tuin van Jonker
De aanleiding
De ´Tuin van Jonker´ is een binnenterrein in het centrum van Haarlem, gelegen tussen de Lange Poellaan, Barendsestraat en de Kamperstraat. Het terrein was dertig jaar lang in bezit van de in 1993 overleden beeldhouwer
Wim Jonker. Na zijn overlijden had het terrein geen echte bestemming meer.
Het plan
Om de kwaliteit van de openbare ruimte in dit deel van de binnenstad te verhogen - wat ook de wens van omwonenden was - hebben woningcorporatie Ymere en  het college van Burgermeester en Wethouders besloten om het gebied opnieuw in te richten. Het terrein wordt ingesloten door woningen van particuliere eigenaren en huurwoningen van Ymere. Achtertuinen van derden sluiten aan op het terrein. De grond is eigendom van de gemeente Haarlem. De tuin is bedoeld als een ontmoetingsplek voor de buurt.
Een nieuwe bestemming voor de voormalige tuin van de Haarlemse beeldhouwer Wim Jonker
Semi-openbaar park
In opdracht van woningcorporatie Ymere maakte Buro Witsenburg een definitief ontwerp. Dit ontwerp is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid participatietraject met omwonenden.
De Enk Groen & Golf heeft het project aangenomen en is eind 2013 gestart met het leeghalen van het terrein. De tuin is nu een semi-openbaar parkje, bestaande uit onder andere plantvakken met diverse soorten siergrassen, grondlichamen met berken en daar tussendoor wandelpaden met elementenverharding.