project : Uitbreiding golfclub Overbrug Helmond
Op 2 Oktober 2016 is in Helmond de nieuwe stadsgolfbaan Overbrug geopend.
De 9-holes golfbaan is door de Enk Groen & Golf aangelegd op het oude terrein van hockeyclub HMHC. Een 18-holesbaan was niet mogelijk door de beperkte oppervlakte van het gebied. Ook de huidige uitbreiding werd pas mogelijk toen in 2015 extra grond opgekocht werd.De gehele baan is 400 meter langer geworden. De golfbaan werd gereconstrueerd naar ontwerp van architect Frank Pont.
Wisselwerking
Voor adviezen rondom natuur en milieu heeft de golfclub zich laten begeleiden door Ronald Buiting van Buiting Advies. De wisselwerking tussen architect Frank Pont en adviseur Ronald Buiting en de inzet van bestuurslid Wim van de Westerlo van de golfclub heeft geleid tot een snelle procedure rondom verkrijging van vergunningen. De Enk, al jaren de opdrachtnemer van golfclub Overbrug, heeft in bouwteam het ontwerp uitgewerkt in het technisch uitvoeringsplan dat ze uitgevoerd hebben. 
Uitdaging
De werkzaamheden voor stadsgolfbaan Overbrug begonnen in het najaar van 2015, toen vier nieuwe greens aangelegd werden. Ook zijn toen diverse grondwerken uitgevoerd, en werd het gras gezaaid. In mei 2016 ging de tweede fase van start. De bestaande baan werd compleet gereconstrueerd, inclusief de uitgraving voor de eiland-hole. Extra uitdaging hierbij was dat de baan ondanks de drukke werkzaamheden de gehele periode bespeelbaar diende te blijven.
Vier nieuwe greens en extra holes naar een ontwerp van Frank Pont