project : Droo
Ruimtelijk ontwerp 
Alle beplanting in deze woonwijk in Duiven is gerenoveerd. Een ruimtelijk groen ontwerp vormde de basis van de beplantingsplannen. Geschoren hagen in contrast met bloeiende losse beplanting vormen de basis. Grote bloemenborders met daarin opgaande heesters tegen blinde gevels geven de wijk een vriendelijk karakter.
Aan het woord: 
Huib Aalders, adviseur Groen, Natuur en Landschap
Afdeling Beheer, team Openbare Werken Binnen Gemeente Duiven: 
"Gemeente Duiven heeft bij wijze van een pilot het Zorgeloos Groen-concept toegepast in de wijk Droo Zuid. Enerzijds omdat in het land geluiden opgaan dat vaste planten in beheer niet duurder hoeven te zijn dan traditionele groenaanleg, maar ook omdat het straatbeeld bijdraagt aan de beleving van de openbare ruimte. Hiermee bekijkt gemeente Duiven of een extra investering aan de voorkant een bezuiniging op de lange termijn oplevert in beheerkosten. Daarbij speelt ook de maatschappelijke discussie over de waarde van het groen en de bijdrage die groen levert aan het welzijn van de mens en de betrokkenheid bij de eigen leefomgeving. Een bijkomend voordeel is de vergroting van de biodiversiteit."
Positieve reacties
Juist de combinatie van houtige heesters met vaste planten en grassen vindt de gemeente Duiven een slimme combinatie omdat hiermee ook een winterbeeld gegarandeerd is en de heesters zorgen voor een robuust raamwerk. In de wijk Droo Zuid in Duiven zijn daarnaast nog blokhagen van liguster toegevoegd om structuur en rust aan te brengen in de wijk. Kort na de aanplant in voorjaar van 2014 waren de reacties al erg positief. De snelle sluiting en bloei hebben hieraan bijgedragen. Ook het verantwoordelijkheidsgevoel en de betrokkenheid bij de eigen leefomgeving wordt groter. Er is minder zwerfvuil en hondenpoep. Ook zijn de klachten over het groen tot nul gereduceerd. Gemeente Duiven gaat nog onderzoek doen naar de waardering van het nieuwe groen door de bewoners in relatie tot het sociale aspect.
Kwalitatief hoogwaardig groen levert een bijdrage aan het welzijn van de mensen en de betrokkenheid bij de eigen leefomgeving.