project : Tuin Oud Amelisweerd
Cultuurhistorische elementen
De tuin van landhuis Oud-Amelisweerd was toe aan een grondige make-over. In april 2015 zijn de werkzaamheden. Cultuurhistorische elementen zoals de grachten, het plein aan de noordzijde en de uitkijkheuvel zijn in het project verwerkt.
Nieuwe functie
De tuin van landhuis Oud-Amelisweerd is in verval geraakt. De oorspronkelijke inrichting was bijna niet meer zichtbaar. In de loop der jaren is zowel het gebruik van de tuin, als het verkeer dat erdoorheen rijdt veranderd. Paardenwagens, koetsen, edellieden en hun personeel hebben plaatsgemaakt voor grote aantallen recreanten en zware landbouwtractoren. Het landhuis heeft door de komst van het Museum van Oud Amelisweerd ook een nieuwe functie gekregen.
Met respect voor het authentieke
In het noorden van de tuin is een pleinachtig gedeelte dat dienst doet als entree voor het museum gerealiseerd. Dit is het hart van de tuin. Een plek om te zitten, met zicht op het landhuis en een bijzonder beplantingselement in het midden. Het koetshuis en de Veldkeuken kenmerken de oostzijde van de tuin. Naast de Veldkeuken is nu een groot terras met uitzicht op het water en de brug. Voor het westelijke deel van de tuin geldt een behoudende aanpak. Het uitgangspunt is dat waardevolle bomen behouden blijven en er geen aanpassingen aan het reliëf worden gedaan. Een smal pad, dat grotendeels een bestaand 'olifantenpad' volgt, maakt een rondwandeling door dit gedeelte van de tuin mogelijk. De zuidzijde van de tuin hebben we zodanig ingericht dat het landhuis een meer open uitstraling krijgt.
Met respect voor de cultuurhistorische waarde van het landgoed is de tuin aangepast aan de nieuwe functie.