Wie zijn wij
Kwaliteit, veiligheid en milieu
Op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu nemen we uiteraard onze verantwoordelijkheid. Dat doen we in de eerste plaats met een eigen kwaliteitssysteem. Daarnaast hebben we een speciaal veiligheidsbeleid ontwikkeld waarin ook aandacht is voor herplaatsing van medewerkers, loopbaanbegeleiding en ontwikkeling. Ook het milieu heeft onze speciale aandacht: we streven ernaar om materialen zo veel mogelijk te hergebruiken en afval zo veel mogelijk te scheiden. De ambities op deze drie gebieden stellen we ieder jaar naar boven toe bij. De Enk is ISO- en VCA-gecertificeerd en heeft GroenKeur voor groenvoorzieningen, dak- en gevelbegroeiingen.

Duurzaamheidsvisie

CO2 Prestatieladder

Bekijk hier het certificaat

Invulling aan een duurzame bedrijfsvoering
We hebben onze duurzaamheidsdoelstellingen gekwantificeerd door te werken conform de CO2-Prestatieladder. De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven stimuleert tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij vooral om energiebesparing, het efficiënt gebruikmaken van materialen en het gebruik van duurzame energie. De ladder haakt hiermee bewust in op duurzaam ondernemen van bedrijven die daar van binnenuit, als ontwikkelingstraject mee bezig zijn.

Doelstelling
In onze projecten signaleren wij reductiemogelijkheden en maken we milieubewuste keuzes ten aanzien van de uitvoer en het opgeleverde werk. Zo bezorgen wij onze opdrachtgevers een lagere CO2-emissie, ook lang nadat onze directe rol uitgespeeld is. De doelstelling is om in het jaar 2021 8% van onze CO2-emissies te reduceren ten opzichte van 2016. Meer informatie hierover is te vinden in onderstaande documenten.
De uitwerking van onze plannen om de reductiedoelstellingen te realiseren.

Ten behoeve van niveau 5 op de ladder: 
Ketenanalyse afvalverwerking 
Analyse scope 3 CO2 emissies
 
Footprint 2018-2022
Footprint 2018
Footprint 2023-2026
Footprint 2023

Reductie doelstellingen 
 
Participatie 
 

Lees meer over de CO2-prestatieladder op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO)