Wie zijn wij
Kwaliteit, veiligheid en milieu
Op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu nemen we uiteraard onze verantwoordelijkheid. Dat doen we in de eerste plaats met een eigen kwaliteitssysteem. Daarnaast hebben we een speciaal veiligheidsbeleid ontwikkeld waarin ook aandacht is voor herplaatsing van medewerkers, loopbaanbegeleiding en ontwikkeling. Ook het milieu heeft onze speciale aandacht: we streven ernaar om materialen zo veel mogelijk te hergebruiken en afval zo veel mogelijk te scheiden. De ambities op deze drie gebieden stellen we ieder jaar naar boven toe bij. De Enk is ISO- en VCA-gecertificeerd en heeft GroenKeur voor groenvoorzieningen, dak- en gevelbegroeiingen.