Groenvoorziening

Groenvoorziening

Groenvoorziening in de openbare ruimte is een belangrijk speerpunt voor alle partijen die verantwoordelijk zijn voor de leefomstandigheden in Nederland dat wij graag nog eens een keer onder de aandacht brengen. Uit onderzoek is gebleken dat goede groenpartijen in bewoonde gebieden bijdragen aan het welzijn van mensen. Zij ervaren hun leefomgeving als veel positiever als er kwalitatief goed groen in hun wijk is. Er is minder vervuiling, mensen zijn positiever, socialer en tevredener. Ze beschouwen het aangelegde groen als een verlengde van hun eigen tuin. Een groene omgeving nodigt ook uit tot buiten zijn, sporten en bewegen. En de kwaliteit van de groenvoorziening speelt daarin een belangrijke rol. Ook voor het bereiken van meer biodiversiteit in stedelijke gebieden is het een zwaarwegende factor. In een goed aangelegd perk, plantsoen of park, met verschillende soorten ziektevrij groen, valt er niet alleen heel het jaar door wat te genieten voor de mens, ook dieren en insecten varen er wel bij. Goede groenvoorziening is een weldaad voor flora en fauna. En daar hoort de mens ook bij. 

Groenvoorziening naar een hoger niveau

Bij de Enk Groen & Golf spannen we ons sinds jaar en dag in om de groenvoorziening in Nederland op een hoger niveau te krijgen. Na jaren van bezuinigingen merken we nu dat gemeentes, overheden, woningcorporaties en gebouwenbeheerders weer bereid zijn te investeren in een groenere omgeving. Ook zij zien het belang van meer kwaliteit in de openbare ruimte. We zien steeds minder standaard grasveldjes en kortgeschoren hagen en steeds meer goed aangelegde groenvoorzieningen met veel kleur, beleving en diversiteit. Parken, groenstroken en plantsoenen, maar ook groenpartijen bij openbare gebouwen zoals ziekenhuizen en gemeentehuizen, die met hoogwaardig groen aangelegd zijn, geven zowel de werkende als de recreërende mens meer voldoening en ontspanning. Er is zelfs bewezen dat goed groen de gezondheid ten goede komt. Zo levert een investering in de groenvoorziening winst op voor alle partijen. 

Groenvoorziening met weinig onderhoud

Goed aangelegd groen heeft nog een groot voordeel: het heeft minder onderhoud nodig. Jaren geleden ontwikkelde De Enk Groen & Golf daarom een beplantingsconcept dat alleen maar voordelen kent. Speciaal voor de openbare ruimte en voor partijen als gemeentes, overheden, woningcorporaties en gebouwenbeheerders. Een eenmalige investering in de groene buitenruimte waar zij verder niet veel omkijken meer naar hebben. Op basis van een goed doordacht plan en vakkundig aangelegd. Door de variatie in bloemen, vaste planten, heesters en bomen is deze vorm van groenvoorziening in alle jaargetijden aantrekkelijk en kleurrijk. Een feest voor het oog en een heerlijk thuis voor vogels, egels, eekhoorn, bijen, vlinders en andere kleine zoogdieren en insecten. De gebruikte soorten zijn gegarandeerd ziektevrij. Door de uitgekiende combinatie is het onderhoud minimaal. Omwonenden krijgen inspraak tijdens de planvorming. Met dit soort groene oplossingen maken we van Nederland een groen paradijs met tevreden, gezonde inwoners en een groeiende, bloeiende flora en fauna. Dit groenconcept geeft in het voorjaar fris groen, in de zomer een zee van bloemen en in ieder seizoen, ja zelfs in de winter, een beleving van geur en kleur.