Corona-maatregelen bij De Enk
17 maart 2020 Groen, Golf, Sport, Onderhoud
Terwijl het in eerste instantie mee leek te vallen, grijpt het coronavirus nu razendsnel om zich heen. Inmiddels is duidelijk dat COVID-19 heel Nederland in zijn greep heeft. De overheid heeft verregaande maatregelen afgekondigd. Bij De Enk nemen we onze verantwoordelijkheid en sluiten we aan bij die maatregelen om alles zo veel mogelijk in goede banen te leiden. 
Protocollen
De werkzaamheden bij De Enk gaan zo veel mogelijk door. Wel gelden er een aantal voorschriften. Directeur Frans Reulink: “We blijven onze klanten zo goed mogelijk bedienen. Om dat te kunnen doen hebben we protocollen opgesteld. We werken bijvoorbeeld niet meer in grote groepen en er zijn voorlopig geen bijeenkomsten. In plaats daarvan maken we meer gebruik van de digitale wegen die we toch al ingeslagen waren. De RIVM-maatregelen nemen we uiteraard in acht. Onze medewerkers hun verantwoordelijkheid. Op het moment dat ze klachten hebben blijven ze thuis.”

Zo min mogelijk risico
Voorlopig kunnen de (onderhouds)werkzaamheden in de buitenlucht, met inachtneming van de voorzorgsmaatregelen, gewoon doorgaan. Gras en onkruid groeit tenslotte ook gewoon door. “Als in april de golfbanen weer opengaan, willen ze voorbereid zijn op het nieuwe seizoen”, vervolgt Frans Reulink. “Hetzelfde geldt voor de sportvelden. Op het moment dat de beslissing genomen wordt dat er weer gespeeld kan worden, willen ze er klaar voor zijn. Wel doen we nu aan functiescheiding. Waar we normaal met grotere teams werken, splitsen we ze nu. Zo spreiden we het risico dat kennis en kunde in één keer wegvallen. Deze maatregel geldt voornamelijk voor cruciale functies.” 

Speciaal team
We hebben een team samengesteld dat van dag tot dag bekijkt wat we kunnen doen om de situatie beheersbaar te houden. Zoals de meeste bedrijven in Nederland hebben we snel moeten schakelen om op de situatie te reageren. We doen alles wat in onze macht ligt om het binnen De Enk en voor onze klanten werkbaar te houden, in de hoop dat alles snel weer normaal is. Als u vragen hebt over onze aangepaste dienstverlening, kunt u contact opnemen met Frans Reulink.