De Enk behaalt alle certificeringen opnieuw
16 december 2020 Innovatie
Al jaren werken we bij De Enk aan de verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening. Om die te kunnen garanderen, werken we continu aan onze interne processen. Onlangs is tijdens een reeks audits gebleken dat we weer voldoen aan de normen van de keurende instanties. We hebben alle lopende certificeringen opnieuw mogen ontvangen.

Bewustwording
Met alle collega’s werken we actief aan de uitvoerings- en managementprocessen binnen het bedrijf en de verbetering daarvan. Dat maakt ons bewust van de kwaliteit van onze dienstverlening voor onze klanten en de onderlinge samenwerking daarin. We geven veel aandacht aan risicomanagement, een integraal onderdeel van onze organisatie dat laat zien wat er gebeurt als we afwijken van de kwaliteitseisen. Het is één van de dingen waar de nieuwe ISO-norm de nadruk op legt.

Kwaliteit en MVO
In de afgelopen jaren zijn er steeds meer certificeringen bijgekomen. Alles om onze kwaliteit van dienstverlening, de veiligheid van onze werkomgeving en ons maatschappelijk verantwoord ondernemen te garanderen en borgen. Deze certificaten zijn weer vernieuwd: Daarnaast zijn we nu ook gecertifieerd op niveau 5 van de CO2-Prestatieladder, de hoogste trede. Hiermee laten we zien dat we bewust omgaan met de uitstoot van CO2 en dat we daar als organisatie actief op sturen.

Audits
Samen met de auditors bezochten we projecten als de bouw van het nieuwe Holland Casino in Venlo, de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam en de daktuin van Zeeburgereiland. We kregen bij diverse projecten complimenten over de orde, netheid en structuur op het werk. Met het aan de muur hangen van deze certificaten zijn we er echter niet. We hebben continu aandacht voor verbeteringen, borging, handhaving en innovatie, in al onze werkzaamheden. Naar nieuwe audits kijken we altijd weer met vertrouwen uit.