De Enk Groen & Golf en de samenwerking met de Sallandsche Golfclub.
27 juni 2022 Golf
De samenwerking tussen de Enk Groen & Golf en De Sallandsche Golfclub is er een die al jaren vaststaat. Het beheer en onderhoud van de golfbaan, uitgevoerd door De Enk, is een expertise waar gasten en golfers van profiteren. Zo wordt de golfbaan steeds mooier en kwalitatief beter.
Al jaren werpt deze samenwerking voor beide partijen zijn vruchten af. De Enk zet al haar expertise in om de Sallandsche Goflclub te verbeteren. De Sallandsche Golfclub stelt op haar beurt hun locatie ter beschikking om (vak)technische innovaties zoals precisiebeheer en robotisering uit te testen. Uiteraard doen zich in dit proces op zijn tijd uitdagingen voor, maar door de nauwe samenwerking boeken de bedrijven samen mooie resultaten.  


Vernieuwend vooruit

“Samen met de Sallandsche Golfclub gaan we vernieuwend vooruit.” Aldus Gerard van der Werf, directeur van de Enk Groen & Golf. “Zo was de Sallandsche Golfclub de eerste golfbaan waar de Enk Golfbaan onderhoud 3.0 introduceerde. Onderhoud waarbij bodemsensoren, bodemscanners en maairobots samenwerken. In 2019 introduceerden we de “Top Soil Mapper”. Een apparaat waarmee als het ware een röntgenfoto van de golfbaan kan worden gemaakt. De scans worden direct weergegeven in onze golfviewer. Op de scan is af te lezen welke zones van de baan extra aandacht nodig hebben. De hoofdgreenkeeper en kwaliteitsmanager kunnen op basis hiervan een verbeterplan maken. Een mooi voorbeeld van hoe onze samenwerking voor vernieuwende resultaten zorgt.” Ook de komende tijd gaan beide partijen aan de slag om verbeteringen op de golfbaan te realiseren. Zo worden diverse ‘mindere plekken’ in de baan aangepakt om tot een egaal beeld te komen. Plaats specifiek worden de spelgebieden verbeterd met verschillende methoden en materialen. Denk aan beluchten en zand waar nodig, maar ook bemesting op de plekken waar het gras het nodig heeft of juist niet.  


Greenkeepers kennen de baan op hun duim

“De vaste kern van greenkeepers van de Enk onder leiding van Harry Otten werken al jaren op de Sallandsche Golfclub en kennen de baan en iedere hole op hun duimpje.” Aldus Ties Joosten baancommissaris van de Sallandsche. “Dankzij hun kennis, expertise en vakmanschap krijgt de baan in elk seizoen de juiste aandacht. Net als bij ons, ligt bij de Enk de focus op lange termijn kwaliteit en is er veel aandacht voor innovatie; Er wordt continu geïnvesteerd in nieuwe technieken en machines. Een voorbeeld daarvan zijn de draadloze bodemsensoren die zijn geïnstalleerd, waarmee we vocht en temperatuur in de bodem draadloos kunnen opmeten.” “Jaarlijks wordt er in zorgvuldig onderling overleg een jaarplan opgesteld, zodat de benodigde onderhoudsmaatregelen goed afgestemd worden op de activiteitenkalender. We zijn blij om met de Enk samen te werken. We werken als collega’s met elkaar, en dat is de beste basis voor het beoogde resultaat.”