De Enk verzorgt workshop daktuinen voor studenten van hogeschool Van Hall Larenstein
3 december 2019 Daktuinen
Half november ontving De Enk Groen & Golf een groep toekomstig groenspecialisten. Studenten van hogeschool Van Hall Larenstein konden tijdens de workshopweek zelf kiezen welke workshops ze wilden volgen, zowel in de school als daarbuiten. Een aantal van hen koos voor de workshop daktuinen van De Enk. 
Historie, nut en techniek
Van Hall Larenstein vroeg De Enk om een workshop te verzorgen over daktuinen. Die kans grepen we met beide handen aan. De 14 studenten Tuin- & Landschapsinrichting die we mochten ontvangen, kregen op het kantoor in Renkum een presentatie over onder andere de historie, het nut en de techniek van daktuinen. Er kwam ook een aantal ambitieuze projecten aan bod, zoals Park Hoog Oostduin in Den Haag en het SoHo House in Amsterdam. 

De Rabotuin in Utrecht 
Na de lunch volgde een uitstapje naar een project in uitvoering: de tuin bij het hoofdkantoor van de Rabobank in Utrecht. Daar kregen de studenten een rondleiding van de medewerkers die aan de tuin werken en uitleg over de werkzaamheden. 

Geslaagde dag
De studenten waren zeer geïnteresseerd. Zij vonden de dag een leerzame ervaring. Een week na de workshop bevestigde docente Monica Forkink de Bruijn dat nog eens met haar reactie: “Naar aanleiding van de workshop ‘daktuinen’ wil ik jullie nogmaals hartelijk danken. De ontvangst en de verzorging waren prima geregeld. De presentatie was een helder en duidelijk verhaal. Inmiddels heb ik studenten gesproken die hebben deelgenomen en zij waren ook erg tevreden. Het bezoek aan de Rabobank in Utrecht vonden zij ook geslaagd. Ze hebben het gewaardeerd dat de constructie goed in zicht werd gebracht en dat duidelijk werd gemaakt hoe de praktijk nu werkt.”