Demo-dag over nieuwe technieken precisie-sportveldbeheer: meten = weten, noteren = beheren
15 maart 2019 Sportvelden, beheer, innovatie
We krijgen in Nederland steeds meer te maken met extreme weersomstandigheden; warm en koud, nat en droog. Ook sportvelden hebben daaronder te lijden. Intussen staat de techniek niet stil. Daarom namen we 25 sportveldbeheerders van 12 noordelijke gemeentes op 7 maart mee in de nieuwste technische ontwikkelingen op het gebied van kortgrasbeheer. Van precisie-bezanden en -bemesten  tot en met De Enk KaartViewer waarmee ze op elk moment eenvoudig projectinformatie kunnen inzien en aanpassen. 
Duurzame alternatieven voor onderhoud
Onder de naam ‘Greendeal’ zijn de Rijksoverheid en de groenbranche samen overeengekomen dat er vanaf 2020 geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen meer toegepast worden op sportvelden. Wat betekent dat concreet voor het onderhoud van sportvelden en wat zijn de alternatieven? Als de Vernieuwers hebben we er ons dagelijks werk van gemaakt om voorop te lopen in de ontwikkelingen in onze branche en buiten de grenzen van regulier veldbeheer te denken. We zijn nu al in staat om het totale pakket van aanleg en onderhoud van sportvelden te verzorgen op de duurzame manier die in de toekomst de standaard wordt. De expertise, mankracht en machines hebben we in huis. Dankzij samenwerkingen met andere innovators in de branche is duurzaam onderhoud geen toekomstmuziek meer, maar vandaag al binnen handbereik.

Meten en beheren in één keer
De KaartViewer is de volgende stap in efficiënt sportveldbeheer. Kortgrasspecialist William Boogaarts van de Enk Groen & Golf liet zien dat het nu mogelijk is om na het meten, met sensoren voorop de trekker, direct te bemesten via een aangepaste kunstmeststrooier achter op de trekker. Gekoppeld aan de KaartViewer resulteert dat in een meting én beheer op maat. De bekende term ‘meten = weten’ viel, met de aanvulling dat noteren een belangrijke vervolgstap is. De term ‘noteren = beheren’ werd zo geboren. In de zaal ontstond al snel de discussie dat techniek en de inzet van sensoren een mooie ontwikkeling is, maar dat er altijd nog mensen aan te pas moeten komen om de gegevens te valideren en te controleren.

Demonstratie machines
Het tweede deel van de middag bestond uit een demonstratie van kort maaien door een GKB combinator. Deze machine wordt ingezet om straatgras te bestrijden. Ook de Vibra Sandmaster  was in actie te zien. Met deze machine maken we zandsleuven in de bovenste 20 centimeter van een veld om de afwatering te herstellen bij verstoorde toplagen.

Extreme droogte 
Hierna vertelde Johan Aaldrink van Vos Cappelle over goed beheer en bodemkunde van een sportveld en over de problemen die zich voordoen met beregenen na de extreme droogte van 2018. Het testen van het beregeningswater op pH-waarde, mineralengehalte, temperatuur en verdeling kan van groot belang zijn voor het beheer van een veld. Goede velden kunnen door verkeerd beregenen in kwaliteit achteruitgaan. Ook hier is ‘meten = weten’ weer van toepassing.

Inspirerend
Gosse de Vries, beheerder buitensportaccomodaties van de gemeente Súdwest-Fryslân, was één van de aanwezigen. “Inspirerend deze middag was te zien hoe ver De Enk is bij het onderhoud van golfbanen in precisiebeheer en wat er technologisch allemaal mogelijk is dit te ondersteunen. In het sportveldenbeheer is het goed te kijken of er een vertaalslag mogelijk is die financieel haalbaar is ten opzichte van de kwaliteitsverbetering en verduurzaming”, gaf hij als reactie. 

Specialisme
De Enk Groen & Golf Drachten is gespecialiseerd in kortgrasbeheer en voert naast bestekken ook eenmalig groot onderhoud, renovaties en specialistisch onderhoud uit aan sportvelden in het noorden van het land. 

Wilt u meer informatie over duurzaam onderhoud van uw sportvelden, neem dan contact op met Peter Koop: 06-51505683.