De Enk Groen & Golf kiest voor Optigrün
23 november 2019 Groen, daktuinen
Optigrün en De Enk Groen & Golf zijn een partnerschap aangegaan voor het realiseren van daktuinen. Afgelopen week is de samenwerking bezegeld. 
Geselecteerd partner
Het van oorsprong Duitse Optigrün levert de techniek voor de onderbouw van daktuinen, zoals drainageplaten, waar De Enk voortaan zijn daktuinen op bouwt. Zusterbedrijf Binder werkte al langer met deze leverancier, nu behoort De Enk ook tot de geselecteerde partners. Beide bedrijven zijn gespecialiseerd in het aanleggen en onderhouden van daktuinen, zowel extensief als intensief. 

Vruchtbare samenwerking
De nieuwe samenwerking is op 19 november bezegeld door Frans Reulink, directeur van De Enk en Henk Vlijm van Optigrün Nederland. Zij hebben de hand geschud op een vruchtbare samenwerking.