Gemeente Groningen gaat voor traditionele vakmanschap én innovaties
7 april 2021 Groen, sport
De komende vijf jaar gaan we in de gemeente Groningen de sportvelden onderhouden. Sport is een belangrijke beleidsdoelstelling van de gemeente. Die wil het sportveldonderhoud de komende tijd een kwaliteitsimpuls geven. Die wens is duidelijk omschreven in de aanbesteding die de gemeente uitgeschreven heeft. De Enk gaat daar invulling aan geven met nieuwe duurzame technieken. De doelstelling hierbij is flexibiliteit, continuïteit en een efficiënte coördinatie en communicatie.

Nieuwe technieken
We gaan onder andere de gewas sensing-techniek toepassen. Met bodemscans kijken we hoe de staat van de velden is, zodat we weten wat er nodig is aan onderhoudswerk en wat niet. Ook werken we met het IPM-systeem. We registreren onze bevindingen niet alleen, we gaan er ook naar beheren en we leggen vast wat werkt en niet werkt. Zo bouwen we een database op waar we in de toekomst op terug kunnen vallen. Voor het beheer zetten we ook de Sportviewer in. Dit systeem is afgeleid van kaartviewer. De kaartviewer is aanvankelijk gemaakt voor de robotmaaiers op de golfbanen, maar blijkt ook heel goed bruikbaar voor dit soort projecten. We houden er niet alleen de complete historie en status van het onderhoud in bij, maar kunnen er ook direct mee communiceren met de opdrachtgever. Die is op die manier altijd op de hoogte van wat we gedaan hebben.  

Meten is weten
Het werkgebied beslaat de gehele gemeente Groningen. Sommige sportvelden liggen wel 25 kilometer uit elkaar. Een uitgestrekt gebied waarin de weersomstandigheden kunnen verschillen. Daarom plaatsen we op verschillende plekken weerstations waarin we onder andere meten hoeveel neerslag er valt. Daaruit kunnen we opmaken of er op bepaalde plekken extra water nodig is. Met die kennis kunnen we gericht watergeven en verspillen we niets.

Lokaal uitbesteden
We willen duurzaam werken en uitstoot reduceren. Daarom hebben we gekeken hoe we zo veel mogelijk reiskilometers kunnen beperken. We openen, bijvoorbeeld, een nieuwe vestiging in Groningen. Hierin slaan we onze machines op en er is een kantoorruimte voor ons personeel. We hebben zo weinig transportbeweging en bij eventuele calamiteiten kunnen we direct acteren. Daarnaast schakelen we lokale bedrijven in. Alles wat we uitbesteden aan derden – denk aan zand leveren, afvoer van groenafval – doen we binnen een straal van 15 kilometer van het werkgebied. We maken ook gebruik van duurzame of groene energie.

De beste prijs/kwaliteitverhouding
Dit project is ons gegund na een Europese aanbesteding. De selectie werd onder andere bepaald aan de hand van opgegeven referenties en het aantal onderhouden gras- en sportvelden. De gemeente Groningen oordeelde uiteindelijk dat De Enk de beste prijs/kwaliteitverhouding had.

OogTV maakte er een leuk filmpje over. Bekijk hem hier