Gemeente Zaanstad vergroent met nieuwe bomen
31 maart 2020 Groen
De gemeente Zaanstad wil vergroenen. Dat doet ze onder andere door bijna duizend nieuwe bomen te plaatsen op verschillende locaties in de stad. Ze schreef daarvoor een zogenaamd bomenbestek uit dat over meerdere jaren loopt. De Enk Groen & Golf wist twee van de drie percelen voor uitvoering in de wacht te slepen. 
Bomenbestek
In Zaanstad zijn de laatste jaren veel bomen verdwenen. Ze waren ziek of dood en moest daarom het veld ruimen. Er komen nieuwe bomen voor terug en zelfs meer dan dat het er waren. In de percelen Noord en Zuid-Oost zorgt De Enk voor de uitvoering van het bomenbestek. 

De GreenViewer
Het gaat om een raambestek dat bestaat uit verschillende opdrachten, klein en groot, die De Enk sinds het najaar van 2018 uitvoert. Om het overzicht te behouden, zet De Enk de GreenViewer in, een app waarin tussentijds alle acties vastgelegd worden. Voorman aanleg Marck Buijs van De Enk vertelt hoe dat gaat. “De werkvoorbereider zet de kaart van het gebied in GreenViewer. We markeren op de kaart de locaties waar wij aan de slag gaan. Bij iedere gemarkeerde locatie graven we grond af en verbeteren die met teelaarde. Soms leggen we ook wortelscherm aan om de kabels en leidingen te beschermen. Als we klaar zijn met de voorbereidingen, vullen we alles aan, harken het af en geven dat aan in de GreenViewer. Als we alle locaties voorbereid hebben, kunnen we de bomen afroepen voor plaatsing. Het gaat om verschillende soorten bomen, afgestemd op de locatie. Na plaatsing geven we alle markeringen een andere kleur, ten teken dat het werk afgerond is.” 

Meekijken 
De GreenViewer maakt het voor de medewerkers van De Enk gemakkelijk om alle handelingen vast te leggen en zichtbaar te maken. Ook de opdrachtgever kan meekijken. Die hoeft niet steeds ter plekke te gaan controleren of alle werkzaamheden volgens afspraak gedaan zijn. “Wij leggen dat met foto’s vast in de GreenViewer”, vertelt Marck. “We geven ook in hoeveel kuub grond en welke andere materialen we gebruikt hebben.”

Duurzaamheid
Bij de criteria voor gunning van het project speelde de GreenViewer een grote rol, samen met het duurzaamheidsplan van De Enk. Zo worden er verschillende materialen hergebruikt en wordt er biologisch afbreekbare beluchting bij de boomwortels aangebracht. 

Het project loopt nog tot en met 2021.