Kasteel Engelenburg verlengt onderhoudscontract voor golfbaan en kasteeltuin
17 februari 2021 Groen
Kasteel Engelenburg kiest voor langere termijn opnieuw voor De Enk. Het landgoed in Brummen, op de rand van de Veluwe, omvat een kasteeltuin en een golfbaan. Beide zijn voor de komende jaren weer verzekerd van kwalitatief hoogwaardig onderhoud door De Enk. Het contract is onlangs getekend.

Bijzondere locatie
Het landgoed van Kasteel Engelenburg heeft een bijzondere ambiance. Het historische kasteel doet al jaren dienst als hotel-restaurant waar men kan slapen, eten en feesten. De 9-holes golfbaan, die naast het kasteel ligt, kent veel uitdagingen, natuurschoon en een historische sfeer. De golfbaan heeft de Enk in het verleden aangelegd en sindsdien zijn we verantwoordelijk voor het onderhoud. De aangrenzende kasteeltuin is daar later bijgekomen. De relatie met Kasteel Engelenburg bestaat dus al jaren.

Samen toekomstgericht werken
De landgoedeigenaar is rechtstreeks opdrachtgever en heeft samen met de vertegenwoordigers van de Golfvereniging contact met onze mensen, waaronder Arthur Berends. De tevredenheid over het werk van de Enk is altijd heel goed geweest. Vandaar dat de opdrachtgever er nu voor kiest om voor meerdere jaren met ons in zee te gaan. Het voordeel is dat we nu samen toekomstgericht kunnen werken zodat we de baan voor de golfers nog aantrekkelijker en interessanter kunnen maken. We investeren bijvoorbeeld in machines, innovaties en renovaties.

Verbeteren met de gast centraal
Met de renovatieprojecten die we in de planning hebben staan, gaan we een aantal verbeterpunten doorvoeren op de golfbaan. Je kunt hierbij denken aan het renoveren van de bunkers en verbeteren van de berging. Verder verbeteren we de tees en de structuur van de paden. Bij de verbeteringen die we doorvoeren, staan de reacties van de gasten centraal. Op basis van hun mening heeft de club een visie en een missie geformuleerd. Samen met de opdrachtgever hebben we gekeken hoe we als De Enk bij kunnen dragen aan de uitvoering daarvan. We zijn verantwoordelijk voor het totale onderhoud van de baan. Casper Paulussen van NiB ScanPro voert regelmatig controles uit. Zo is de opdrachtgever er zeker van dat ons werk voldoet aan de kwaliteitseisen die eraan gesteld zijn.

Digitaal over- en inzicht
De Greenviewer, onze innovatie waarmee we alle wetenswaardigheden over de baan vast kunnen leggen, gaan we verder uitbreiden. We updaten hem met ons nieuwste digitale kwaliteitshandboek. Het beeldkwaliteit toetsen we digitaal met behulp van een Ipad of Iphone waarna een rapportage wordt gegenereerd die we delen met onze opdrachtgever. Bijvoorbeeld, voldoen de beelden van de greens aan het vooraf besproken kwaliteitsniveau. Het systeem bevat ook de positie van kabels en leidingen, de vormen van de greens en verschillende documenten. De opdrachtgever heeft zelf ook toegang tot dit systeem en is zodoende continu betrokken bij het onderhoud en de kwaliteit van zijn golfbaan.