Mien Ruys-tuin bij provinciehuis Zwolle gerenoveerd
15 juni 2020 Zorgeloos Groen
Provinciehuis Overijssel werkt hard aan een mooi, leefbaar en toekomstbestendig Overijssel. De buitenruimte van het provinciehuis in Zwolle was na bijna 50 jaar aan een opknapbeurt toe. In opdracht van de provincie Overijssel is De Enk begin van dit jaar gestart met het onderhoud en de renovatie van de tuin, genoemd naar Mien Ruys, de architect die het originele ontwerp maakt. Een belangrijke eis bij deze aanbesteding was duurzaamheid. De Enk heeft daar op een bijzondere manier invulling aan gegeven. 
Buro Mien Ruys
Ook dit keer is buro Mien Ruys bij de werkzaamheden betrokken. De opknapbeurt voor de inmiddels 47 jaar oude tuin was hard nodig. Sommige spoorbielzen waren rot en een deel van de grindtegels was kapot. Dat kwam de veiligheid en uitstraling van de tuin niet ten goede. Bij de renovatie is 20 procent van de verharding verwijderd en zijn bestaande betonnen straatstenen hergebruikt. 

Aantrekkelijk voor mens en dier
Voor de beplanting ligt de nadruk op soorten die zowel kleur- en bloemrijk zijn als bijen, vlinders en vogels aantrekken. Met dat beplantingsconcept komt het gedachtengoed van wijlen Mien Ruys weer terug in de tuin die naar haar vernoemd is. Het nieuwe ontwerp is ook rolstoelvriendelijk en heeft een verbeterde doorgangsroute van het centrum naar het Park de Wezenlanden. 

Duurzaam onderhoud
Bij het onderhoud van de tuinen rondom het Provinciehuis neemt De Enk maatregelen om de CO2- en stikstofuitstoot zo klein mogelijk te houden, onder andere door het gebruik van elektrisch gereedschap. Het digitale beheersysteem Greenviewer voor het managen van onderhoud vermindert het papiergebruik.