De Oosterhoutse en De Enk Groen & Golf tekenen meerjarige samenwerkingsovereenkomst
20 september 2019 Golf
De Enk Groen & Golf en De Oosterhoutse gaan samenwerken. Hoewel De Oosterhoutse Golf Club de reguliere onderhoudswerkzaamheden in eigen beheer uitvoert, is er regelmatig behoefte aan zwaar materieel en inzet van externe specialisten. Voor bestuurder Gerard Malcontent een reden om te denken aan een langlopend contract. Begin september hebben De Oosterhoutse Golf Club en De Enk Groen & Golf een meerjarige samenwerkingsovereenkomst gesloten.
Kwaliteit voorop
De kwaliteit van de golfbaan is een van de belangrijkste aandachtspunten in het huidige beleidsplan. De Oosterhoutse voert de werkzaamheden die nodig zijn om tot die kwaliteit te komen voor het overgrote deel in eigen beheer uit. Daarnaast huren ze de specialisten van De Enk in voor de activiteiten die de eigen greenkeepers niet zelf kunnen uitvoeren, omdat ze er de tijd of het materieel niet voor hebben. 

Zwaar materieel, innovatie en kennis
Volgens Gerard Malcontent van De Oosterhoutse wordt er vaak genoeg zwaar materieel ingehuurd om dat vast te leggen in een contract voor langere tijd met een specialistisch bedrijf. Na een offertetraject met meerdere aanbieders is De Enk Groen en Golf als vaste contractant voor meerdere jaren vastgelegd. Volgens De Oosterhoutse een win/winsituatie voor beide partijen. Gerard Malcontent: “We zijn zo verzekerd van goede tarieven inclusief beheer-technisch en agronomisch advies van een van de meest gerenommeerde golfbaanspecialisten van Nederland. De Enk werkt onder andere samen met de HAS Hogeschool en loopt voorop in innovatie en nieuw materieel. Dat zal de kwaliteit van onze baan ook zeker ten goede komen.” 

Hybride bedrijfsvoering
Met deze deal laat De Oosterhoutse zien nog steeds achter het hybride bedrijfsvoeringsmodel te staan. De reguliere dagelijkse onderhoudswerkzaamheden worden in eigen beheer uitgevoerd. Minder frequente werkzaamheden waarvoor De Oosterhoutse het materieel niet zelf in huis heeft, besteedt de golfclub uit aan een contractant die het werk effectiever en efficiënter kan uitvoeren. Beide activiteiten vallen onder het management van De Oosterhoutse.

Volwaardig
Voor De Enk betekent deze deal een uitbreiding van het portfolio in een zeer competitieve markt. De Enk neemt De Oosterhoutse als een volwaardige klant op in de planning voor de inzet van het materieel.