Peter Koop namens de Enk Groen & Golf in bestuur Samen FIKS
8 maart 2019 Groen
De groensector levert een belangrijke bijdrage aan het welzijn van mensen, flora en fauna in Nederland. In de sector is veel werk voor mensen die liever niet achter een bureau zitten. Maar de kloof tussen theorie en praktijk is vaak groot. Samen FIKS verbindt jongeren die graag een toekomst willen opbouwen in de groensector met organisaties die er werkzaam zijn, bedrijven zoals de Enk Groen & Golf. Regioleider Peter Koop is eind vorig jaar toegetreden tot het bestuur van de stichting.
Schakel tussen theorie en praktijk
Samen FIKS is een samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid. De organisatie heeft zich ten doel gesteld een stevigere schakel te bieden tussen onderwijs en praktijk, zodat meer studenten kiezen voor een mooie baan in de groensector of de infra. Dat doet Samen FIKS door het inzetten van praktijkopdrachten. Studenten kunnen zich daardoor optimaal voorbereiden op hun toekomstige werkveld. Ze zijn echt betrokken bij vraagstukken uit de praktijk, van A tot Z. 

Jongeren enthousiasmeren
Namens de Enk Groen & Golf is regioleider van de vestiging Drachten Peter Koop eind vorig jaar toegetreden tot het bestuur van Samen FIKS. Als ervaren groenvakman wil hij graag zijn kennis en ervaring delen met jongere generaties groenvakmensen. “Ons vak is afhankelijk van nieuwe aanwas”, zegt hij. “Ik wil graag jongeren enthousiasmeren voor onze prachtige branche en hen klaarstomen voor een succesvol bestaan in de groensector.” Samen FIKS is met name actief in de noordelijke provincies van Nederland.