Toekomstbestendige Greens testen op de Sallandsche golfclub
9 augustus 2022 Golf, Innovatie
Hoe kunnen we ervoor blijven zorgen dat een golfbaan 365 jaar bespeelbaar is? Ook in tijden waarin zoetwater schaarser wordt? Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn we op de Sallandsche golfclub, samen met onze samenwerkingspartner Heicom, gestart met het testen van een speciaal irrigatiesysteem. We gingen in gesprek met Marcel Straatman, salesmanager bij Heicom.

Future Green

“In 2016 zijn we op initiatief van Arthur Berends, van de Enk Groen & Golf, gestart met het project Future Green op de Sallandsche golfclub. Verschillende partijen deden een voorstel voor innovaties die het onderhoud van de greens konden verbeteren. Vanuit Heicom hebben wij toen een nieuw irrigatiesysteem onder een deel van de greens aangebracht.” Aldus Marcel. Dit voorjaar zijn Heicom en De Enk aan de slag gegaan om dit systeem onder extreme omstandigheden te testen.

Een capillair systeem

“Om een green het hele jaar door bespeelbaar te laten zijn moet er in de winter genoeg water doorgelaten worden, maar in de zomer genoeg water worden vastgehouden. Zeker in de zomer drogen de greens uit wanneer er niet voldoende beregend wordt. De zomers worden echter steeds warmer en we zien steeds vaker dat er een tijdelijk beregeningsverbod wordt ingesteld, vanwege watertekort.” Zo vertelt Marcel. “Dit is funest voor het gras op de greens.” Marcel geeft aan zich zorgen te maken over het veranderende klimaat en het daarbij ontstaan van een zoetwater tekort. Dit water is nodig om de greens groen en gezond te houden.

Het innovatieve irrigatiesysteem van Heicom zou hier een oplossing voor kunnen zijn. “We hebben speciale capillaire kratten onder de greens aangebracht. Deze kratten zorgen voor zo’n 80 millimeter aan extra wateropslag. Bij veel regen wordt het water eerst opgeslagen in de kratten, zodat dit bij droogte gebruikt kan worden om de grond te bevochtigen. In de krat zit een capillaire cone met daaroverheen een doek. Het opgeslagen water wordt zo bij droogte als het ware terug gezogen naar de oppervlakte. Het reguleert zichzelf. Daarnaast heb je bij het beregenen van de greens ook te maken met verlies door verdamping, omdat die van bovenaf gebeurt. Dit systeem zorgt ervoor dat de greens vanuit de bodem van water worden voorzien, zodat er minder water door verdamping verlorengaat.”


De test doorstaan

De afgelopen jaren is al gebleken dat het systeem ervoor zorgde, dat het water beter in de grond vastgehouden werd. Het vochtgehalte was het gehele jaar door goed en het gras ging zich dieper wortelen. Dit voorjaar zijn de Enk groen en golf en Heicom gestart met het testen
van het systeem bij extreme droogte.

“De green is eerst uitgebreid beregend, om ervoor te zorgen dat de kratten zich konden vullen met water. Vervolgens hebben we een aantal weken geen water gegeven. Iedere week hebben we het vochtgehalte gemeten en het gras bekeken. De delen van de green waar het irrigatiesysteem niet geplaatst is, zag je steeds verder verdrogen. Het deel waar de kratten onder geplaatst zijn bleef duidelijk gezonder en groener. Dit gaf voor ons aan dat het systeem zijn werk doet en de green bij droogte van voldoende water voorziet om het gras gezond te houden.”


Sterke grassen

“Na vijf weken zijn we weer begonnen met beregenen. Dit gaf gelijk een mooie kans om te bekijken welke grassoorten een periode van droogte overleven en welke niet. De omliggende grassen waren volledig uitgedroogd, maar binnen een week zag je al dat sommige grassen zich weer gingen herstellen. Door vast te stellen welke soorten dit zijn kunnen we bepalen welke grassen het meest geschikt zijn om te blijven gebruiken op de greens.”

“Al met al een geslaagde testperiode, die de effectiviteit van ons systeem heeft bevestigd” Aldus Marcel. “Mocht water in de toekomst nog kostbaarder en schaarser worden, dan kan dit een mooie oplossing zijn om het water zo efficiënt mogelijk te gebruiken.”

Dankzij de Sallandsche golfclub kunnen Heicom en De Enk een dergelijke test uitvoeren. Zij stellen hun baan graag ter beschikking voor het testen en uitvoeren van innovaties. Zo kunnen er samen mooie resultaten worden geboekt.

Foto 1 en 2 afkomstig van Heicom
Foto 3; goed zichtbaar dat het deel van de green waar de kratten onder geplaatst zijn, groener blijft.