Veendamse Golfclub De Compagnie kiest voor De Enk
15 oktober 2020 Golf
De Enk Groen & Golf breidt zijn portfolio met golfbanen die ze in onderhoud hebben naar het noorden uit. Vanaf 1 januari 2021 gaat De Enk de ruim 90 hectare grote baan van golfclub De Compagnie in Veendam onderhouden. Voor de Enk is het daarmee de meest noordelijke golfclub tot nu toe. De Enk heeft sinds 2016 een vestiging in Drachten waarmee ze actief is op het vlak van aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen en sportvelden. Het specialisme golfbaanonderhoud waarmee de Enk in andere delen van het land actief is ontbrak in het noorden van het land nog. Dat verandert nu met de komst van De Compagnie.

Toekomstgericht beheer

Aan de gunning is een zorgvuldig proces voorafgegaan dat is begeleid door NLadviseurs. De besturen van stichting en vereniging hebben in overleg met Jos Opdam en Sander Kristalijn van NLadviseurs de
doelstellingen voor een nieuw contract besproken. Met stip bovenaan staat een zo hoog mogelijke kwaliteit van de baan. Die bestaat uit speelkwaliteit en sluit aan op het Handboek Kwaliteit golfbanen
(NGF, NGA en NVG) en gaat ook in op de uitdagingen van deze tijd: waterbeheer, beregening, afbouw van pesticidengebruik en aandacht voor biodiversiteit. Met deze thema’s in beeld heeft
NLadviseurs de club bijgestaan bij het opstellen van een gedegen programma van eisen dat ruimte biedt voor innovatie. Dit alles in samenspraak met een speciaal voor dat doel ingestelde commissie
van De Compagnie.

Werkbezoek
Voor de selectie heeft de club vier gespecialiseerde golfbaanaannemers benaderd. Criteria zijn dat ze ruime ervaring met golfbaanonderhoud hebben, de gewenste kwaliteit kunnen leveren en
aantoonbaar bezig zijn met duurzaamheid en innovatie. Op basis van de ingediende offerte en de ruime ervaring met kwalitatief hoogwaardig onderhoud heeft het bestuur gekozen voor De Enk.
Voorafgaand aan die keuze heeft de commissie zich verdiept in De Enk en ook een werkbezoek afgelegd aan de locatie in Renkum. Dat heeft geleid tot een wederzijds gevoel van vertrouwen, een goede basis voor een meerjarige samenwerking.

Vernieuwend denken
Volgens bedrijfsleider onderhoud golfbanen Arthur Berends, is het bestuur van de golfclub onder de indruk van de vernieuwende manier waarop De Enk met golfbaanonderhoud omgaat. “We hebben
goed geïnventariseerd wat de klant wil en kwamen naar aanleiding daarvan met een goed plan”, vertelt Arthur. “We hebben ook meteen een team geformeerd dat de club gaat ontzorgen. De juiste
mensen op de juiste plaats. De komende jaren gaan we de kwaliteit van de baan verbeteren en innovaties doorvoeren. Dat doen we op een klantgerichte manier en die klant is niet alleen de golfclub, dat is uiteindelijk de golfer.”


Op de foto van links naar rechts
Anton Metselaar
Bart Hooghiemstra
Annet Weits
Gerard van der Werf
Jan Tammeling
Henk Rotman
Jan Bender
Ciska Gerdes