Veranderingen Darwinpark Zaanstad creëren meer ruimte voor bomen
15 maart 2021 Groen
Het Darwinpark in Zaanstad is één van de grotere parken in de streek. Het park is momenteel aan het veranderen, zodat het park toegankelijker, veiliger en multifunctioneler wordt. De gemeente Zaanstad heeft er een compleet plan voor opgesteld dat ook het groen omvat. Ze heeft De Enk Groen & Golf benaderd voor het planten van de bomen en het inzaaien van de gazons.

Ruimte voor bomen
Een onderdeel van het plan is ook gericht op meer samenhang. De Twiskeweg deelt het Darwinpark nu nog in tweeën. In het nieuwe ontwerp is dat verleden tijd. De Natuurspeelplaats en het nieuwe ZNMC vormen samen een eiland in het park dat het noordelijke en het zuidelijke deel met elkaar verbindt. De grond rondom de Twiskeweg gaat deel uitmaken van het park. Fiets- en voetpaden liggen niet meer, zoals nu, strak langs de rijweg, maar slingeren door het park. Daardoor is er ruimte voor groene bermen en bomen. Het planten van die bomen wordt door De Enk verzorgd.

Goede ervaringen
Sinds 2018 zijn wij bezig met het vergroenen van de gemeente Zaanstad: het planten van bomen op verschillende plekken binnen de gemeente. Die samenwerking bevalt zo goed dat de gemeente ons ook heeft gevraagd om de bomen in het Darwinpark te planten. We gaan op verschillende locaties in het park meerstammige bomen en laanbomen zetten. Ook het inzaaien van de grasvelden gaan we voor onze rekening nemen.

Op onderstaande foto’s is te zien hoe onze groenspecialisten de bomen aan het planten zijn.