Woningcorporatie Parteon kiest voor De Enk
8 juni 2021 Groen, onderhoud
In januari 2021 zijn we van start gegaan met een nieuw project in Zaanstad: Parteon, de grootste woningcorporatie in de Zaanstreek heeft besloten al het groenwerk opnieuw aan te besteden. Na jarenlang gewerkt te hebben met verschillende groenleveranciers was het tijd voor een andere aanpak. Doelen die belangrijk zijn voor Parteon zijn: klanttevredenheid, werken met beeldbestek, bewonersparticipatie, Social Return on Investment (SROI) en een goede relatie met de leverancier. Na een goed opgezette aanbesteding en een lang traject is het werk aan De Enk Groen & Golf gegund.

Elektrisch gereedschap en social return
In het plan voor groenonderhoud is veel aandacht voor een duurzame aanpak. We gebruiken onder andere elektrisch gereedschap voor minder CO2-uitstoot en minder lawaai. Ook zetten we in op SROI, de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Verder was Parteon zeer te spreken over de Greenviewer, het digitale systeem waarin we ons werk vastleggen, zodat de opdrachtgever mee kan kijken. Deze meerjarige onderhoudsopdracht gaan we uitvoeren samen met Smit Groenadvies uit Schagen die de kwaliteit waarborgt. We hopen de bewoners van Parteon te kunnen enthousiasmeren, zodat zij bijdragen aan het onderhoud, uiteraard onder onze begeleiding.

Meer biodiversiteit
We voeren het onderhoud op kwaliteitsniveau uit. We hebben gesignaleerd dat sommige plantvakken niet meer te redden zijn. Daarom ligt er nu een voorstel voor renovatie. In dat plan gaan we uit van de omvorming van het groen naar een duurzame vorm die beter aangepast is aan het klimaat en meer biodiversiteit brengt. In het kader van operatie Steenbreek – minder verharding, meer groen – hebben we ook gekeken naar het vergroten van de perken op sommige plekken. Het doel is uiteindelijk mooi en goed onderhouden groen rondom bezit van Parteon in de Zaanstreek.

Op de foto het ‘Onderhoudsteam’ Parteon (samenwerking De Enk Groen en Golf met Werkom)